Μενού Κλείσιμο

Συνεργασία δικηγόρου

1

1Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου επιθυμεί την συνεργασία δικηγόρου , ο οποίος θα αναλάβει την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Συλλόγου καθώς και την παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών.

Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στα γραφεία του Συλλόγου Ηρ. Πολυτεχνείου 106 Α’ οροφος ,

ή στο φαξ του συλλόγου 2822083369 , η στο email neskisamos@gmail.com ,

το αργότερο έως και την 16 / 09 / 2011 .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το