Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.15-01-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

Πέμπτη 15/01/2015 ώρα:21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έργο «Αναδιοργάνωση και Ενίσχυση Υπηρεσιών ΕΣΕΕ»
  2. Ανάδειξη και Αξιοποίηση Αρχαιολογικών & Τουριστικών σημείων εντός της πόλης της Κισάμου, με στόχο την επισκεψιμότητα. (κ. Ξηρουχάκης)
  3. Δημοσίευση και προώθηση σε ΜΜΕ και στα μέλη του ΝΕΣΚ, των δράσεων και επιστολών του ΝΕΣΚ, για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών της Κισάμου. (κ. Ξηρουχάκης)
  4. “ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ” (κ. Ξηρουχάκης)
  5. Οικονομική Ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών ΝΕΣΚ (κ. Ξηρουχάκης)
  6. Εργοστάσιο Πυρήνας Γιαννούλη. (κ. Ξηρουχάκης)
  7. Κιόσκια Πληροφοριών (κ. Κουφάκη)
  8. Επιστολές προς Αρμόδιες Αρχές για την «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων» (κ. Βερυκάκης)