Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. 08-04-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015      ΩΡΑ 21:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2015 και παρουσίαση θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2014  και Προϋπολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2015 (κ. Χαιρετάκης Αναστάσιος)
 3. Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2014.
 4. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2014- Λογοδοσία Προέδρου κ. Αννουσάκη
 5. Παζάρι Μ. Παρασκευής (κ. Αννουσάκης) .
 6. Επιστολή Δήμου Κισάμου με αρ.πρωτ 3500/3-4-2015  προς ΝΕΣΚ με θέμα«Κλείσιμο οδού Σκαλίδη» (συγκεκριμένη ημέρα ή ημέρες) από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2015 για τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
 7. Επιστολή καταστηματαρχών για τη δυσοσμία των αγωγών όμβριων υδάτων στην Οδό Σκαλίδη-Πλατεία Τζανακάκη. (κ. Πατεράκης)
 8. Αίτημα Λιμενικού Σώματος Κισάμου για «Επισκευή οχήματος ΑΛΣ 3254 Λ/Σ ΚΙΣΑΜΟΥ»
 9. Εκκρεμότητα πληρωμής Υποψηφιοτήτων (κ. Χαιρετάκης)
 10. Απαίτηση Καθαριότητας πόλης Κισάμου(κ. Χαιρετάκης)
 11. Ημιτελή έργα στο Λιμάνι Κισάμου. Αναγκαιότητα αποπεράτωσης (κ. Χαιρετάκης)
 12. Προσφορά «ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ» για υλοποίηση προγραμμάτων “Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων- ΕΦΕΤ”
 13. Πρόταση συνεργασίας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση Επιχειρηματικών –Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο της πράξης για την Ανάπτυξη «Οριζόντιων & Κοινωνικών Δεξιοτήτων»Έγκριση υλοποίησης & Επιλογή θεματικών αντικειμένων.