Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.04-02-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

Τετάρτη 04/02/2015    Ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. «Λειτουργία Πυρηνελαιουργείου στην περιοχή Κορφαλώνας Κισάμου»

Επιστολή Δήμου Κισάμου με αρ.πρωτ.1099/02-02-2015 με αίτημα την κατάθεση γνωμοδότησης του ΝΕΣΚ για τη διακοπή λειτουργίας του Πυρηνελαιουργείου από την εν λόγω θέση και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κισσάμου ούτως ώστε  για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες .