Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.03-03-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

Τρίτη 03/03/2015 ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός και διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης Ν.Ε.Σ.Κ. (κ. Αννουσάκης)
  2. Παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων Μελέτης για την «Αναδιοργάνωση & Ενίσχυση  Υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» (κ. Αννουσάκης)
  3. Παρουσίαση Προγράμματος ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ. (κ. Βερυκάκης)
  4. «Τοπική Αγορά» (κ. Βερυκάκης)
  5. Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων (κ. Βερυκάκης)
  6. Αστυνόμευση Δήμου Κισάμου (κ. Βερυκάκης)