Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.30-05-2014

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

30 Μαΐου  2014 ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση νέων εγγραφών
  2. «Τοπική Αγορά»
  3. Έγκριση υλοποίησης επιδοτούμενων σεμιναρίων ΛΑΕΚ 1-25  σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ.
  4. Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης σε θέματα Διοίκησης, δύο μαθητών από τη Γαλλία, στο γραφείο του Ν.Ε.Σ.Κ.
  5. Πρόταση ΕΣΕΕ για υλοποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης Συνδικαλιστών.
  6. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΧρηματοδότηση & Οργάνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. Επιστολή παραίτησης από το Δ.Σ. του ΝΕΣΚ του Ταμία κ. Πατεράκη Ευάγγελου