Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.23-05-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 23/05/2013

  1. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2012- Λογοδοσία Προέδρου  κ. Αννουσάκη
  2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2012  και Προϋπολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2013 (κ. Ξηρουχάκης)
  3. Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2012
  4. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2013 και παρουσίαση θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.
  5. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εργοδοτών- Εργαζομένων  της Κισάμου σε θέματα «Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ).
  6. Νέα Υπηρεσία Ν.Ε.Σ.Κ. Ενημέρωση προέδρου κ. Αννουσάκη.  
  7. Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ.