Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.17-01-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 17/01/2013

1.Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ.

2.Ανακατάταξη αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Ε.ΣΚ.

3.Απόφαση Δ.Σ. για υλοποίηση από το Ν.Ε.Σ.Κ. «Επιδοτούμενων  Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΛΑΕΚ 1-25»

4.Απόφαση  Δ.Σ. για υλοποίηση ημερίδας με θέμα «Τουριστική- Εμπορική Ανάπτυξη & Προβολή της Κισάμου για το 2013»

5.Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Ν.Ε.Σ.Κ. στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κισάμου.

6.Σύσταση από το Ν.Ε.Σ.Κ. Εταιρείας Νομικής Μορφής ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) κ. Χαιρετάκης

7.Συντονισμός Πολιτιστικών Φορέων για υλοποίηση εκδηλώσεων που θα προβάλλονται στη Ryanair κάθε χρόνο. (κ. Χαιρετάκης)

8.Τμηματικό κλείσιμο της οδού Σκαλίδη. (κ. Μυλωνάκης)

9.Πώληση αγροτικών αγαθών 1 φορά την εβδομάδα στην «ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΑΡΜΑ»(κ. Μυλωνάκης)

10.Προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2013 (κ. Χαιρετάκης)

11.Συζήτηση Δ.Σ. για τις Πολιτικές – Δημοτικές εξελίξεις στο Δήμο Κισάμου (κ. Πατεράκης)