Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.07-02-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 07/02/2013

1.Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ. 

2. Έγκριση Υλοποίησης Σεμιναρίων «Τεχνικού Ασφαλείας» (κ.Αννουσάκης) 

3.Ημερίδα Ν.Ε.Σ.Κ. «Τουριστική- Εμπορική Ανάπτυξη & Προβολή της Κισάμου για το 2013» , η επόμενη ημέρα.(κ. Βερυκάκης)

4.«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ». Οργάνωση  από το Ν.Ε.Σ.Κ. εθελοντικής ομάδας συνεργασίας, για την προώθηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση της Κισάμου.

5.Έγκριση υλοποίησης Επιδοτούμενων Σεμιναρίων Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Ευρωπαϊκή Προοπτική» (κ. Αννουσάκης)