Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.01-07-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 01/07/2013

  1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών 
  2. Επιστολή Ασγουδάκη Σοφία Ο.Ε. 
  3. Προσφορά Διαφήμισης στο Χανιώτικο περιοδικό Chill Out.(κ. Χαιρετάκης & κ. Βερυκάκης)
  4. Καθορισμός τιμής βάση της προσφοράς του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ για υλοποίηση Σεμιναρίων με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ). (κ. Χαιρετάκης)
  5. Φυλλάδιο προβολής της Κισάμου από την «Ομάδα Προώθησης& διαφήμισης Εθελοντών ΝΕΣΚ».(κ. Βερυκάκης)
  6. «Ποδηλατικός Γύρος» για το βιβλίο του κ. Αθανασάκη.(κ. Βερυκάκης)
  7. Έγκριση υλοποίησης δωρεάν Σεμιναρίου με θέμα «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα-ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» διάρκειας 80 ωρών για 25 άτομα, σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
  8. Έξοδα δράσεων «Ομάδων Εθελοντών Ν.Ε.Σ.Κ.» (κ. Βερυκάκης)