Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. 04-04-12

                                                ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 4/4/2012

 

 

  1. Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης.
  2. Συντήρηση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Ν.Ε.Σ.Κ.( κ. Αννουσάκης).
  3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την έκδοση “BONUS CARD”καταστημάτων της Κισάμου.  Χάραξη στρατηγικής προώθησης της κάρτας.
  4. Ενέργειες προσέλκυσης νέων μελών και ανανέωσης συνδρομής των υπαρχόντων                   (κ. Αννουσάκης).
  5. Έγκριση εκ νέου έκδοσης” Cash card”& “Ε-banking” συνδεμένα με το λογαριασμό της ΕΤΕ.