Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. 12-06-12

                                                ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

 

  1. Έγκριση εγγραφής νέου μέλους Ν.Ε.Σ.Κ.
  2. Εκκρεμείς αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.  Επανεξέταση για την υλοποίηση τους.
  3. Φυλλάδιο και διαφήμιση της Κισάμου μέσω του ΚΤΕΛ (κ. Χαιρετάκης).
  4. Δημιουργία DVD και συνεργασία με APOLLO για προβολή της Κισάμου στα κρουαζιερόπλοια την ερχόμενη Τουριστική περίοδο(κ. Χαιρετάκης)
  5. Προσφορά Διαχείρισης Ιστότοπου nesk.gr από Ζερβουδάκη Νίκο.
  6. Εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του Ν.Ε.Σ.Κ.  κ. Χαιρετάκη για την προώθηση της συμμετοχής του Συλλόγου σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.