Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας στο Δήμο Κισσάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Email: kissamospress@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Από το Δήμο Κισσάμου γίνεται γνωστό μετά την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Κισσάμου θα δέχεται αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Ιουλίου 2015. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του ΗΔΙΚΑ και οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1. Στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης

2. Στους Δήμους μόνιμης κατοικίας τους

3. Στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων

που είναι πιστοποιημένοι φορείς και μέσω αυτών θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Στους ωφελούμενους θα παρέχονται…………………..

πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους:

1.  Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης,

  1. Διατροφικές Συμβουλές
  2. Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης
  3. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
  4. Νομικές συνδρομές
  5. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης  παιδιών
  6. Κοινωνικά φροντιστήρια μέσω των συμπραττομένων εταίρων
  7. Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους μέσω των Δήμων
  8. Εκδρομές μέσω των Δήμων

10.  Παροχή χώρων για παιγνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση

Για την  ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με αρ. Δ23/οικ.19162/1277/25-05-2015 ΦΕΚ1066/Β΄ Υπουργική Απόφαση το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2015, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Σε μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικος μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο Εισόδημα

Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

3.000€

250€

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4.500€

375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€

450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€

525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€

600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8.100€

675€

Επίσης, για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα,

γίνονται γνωστά στους ωφελούμενους τα εξής:

1. Σε ό,τι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014), κωδικό TAXIS.

2. Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να αρχειοθετούνται.

4. Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος – διασταύρωση, έγκριση).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, από το Δήμο Κισσάμου καλούνται όλοι οι πολίτες που είχαν απευθυνθεί και καταθέσει δικαιολογητικά στο Δήμο Κισσάμου κατά το προηγούμενο διάστημα για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – αλλά και όλοι οι νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι των παροχών – να επικοινωνούν με την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου κα. Κάλλη Γρηγοριάδη στο τηλέφωνο 2822340021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: ΕΩΣ 31/7/2015

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ