Μενού Κλείσιμο

Λειτουργία Δομής Ισότητας ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της Δομής Ισότητας από τον Σεπτέμβριο 2013 στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και στον εμπορικό συνδικαλισμό». Το έργο εντάσσεται στο  Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δομή Ισότητας απευθύνεται σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου και συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στις βαθμίδες της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της ΕΣΕΕ (εμπορικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, συνομοσπονδία) με σκοπό την ανάδειξη και προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης. Επιπλέον απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται  να ενημερωθούν για θέματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης εκπροσώπησης στα (συνδικαλιστικά) κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης  (Help Line) στους αριθμούς  210 32 59 181 και 210 32 59 186 καθημερινά από 09.00 έως 16.00. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν σε θέματα φοροτεχνικά/λογιστικά, εμπορικού δικαίου, ασφαλιστικά και εργασιακά, συνδικαλιστικά, εμπορικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα σε θέματα σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο της Δομή Ισότητας,  Μητροπόλεως 42, Αθήνα και στην ιστοσελίδα www.isotita.esee.gr

Πρόσωπα επαφής: Σμάρω Κοιλαλού (210 32 59 186) e-mail: isotita@esee.gr, Μάρθα Μπίσυλα (210 32 59 181) e-mail: mbisila@esee.gr