Μενού Κλείσιμο

Γενική Συνέλευση Π.Γ.Σ.ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα Μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 7.00 μ.μ. στο Φαλδάμειο Ίδρυμα (στο Καστέλι Κισσάμου) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Μετατροπή του Τμήματος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Ανδρών σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Σύσταση ΠΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2) Ορισμό Προσωρινής Επιτροπής – Εκλογή Μελών της Προσωρινής Επιτροπής – Παροχή Εξουσιοδότησης να προχωρήσουν στην διαδικασία της ίδρυσης της ΠΑΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα Μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριάκη και ώρα 8.30 μ.μ. στο Φαλδάμειο Ίδρυμα (στο Καστέλι Κισσάμου) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

1) Εγγραφή νέων μελών.

2) Ενημέρωση για θέματα των αθλητικών υποδομών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΚΗΣ