Μενού Κλείσιμο

Εθελοντική Αιμοδοσία

Ή Μητρόπολίς μας σε συνεργασία με το Δήμο Κισάμου, το Άννουσάκειο ‘Ίδρυμα, το Νέο’Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου, τη Νεολαία Κισάμου,τον Ερυθρό Σταυρό Κισάμου, τις Αθλητικές Ομάδες «Κισαμικός» και«Θύελλα» Καλαθένων και τον Εθελοντικό Σύνδεσμο «Φίλοι του ΑννουσάκεΙου Ιδρύματος», διοργανώνουν την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 Εθελοντική Αιμοδοσία.

Προσφορά Αγάπης έξ αϊματος.

Ή αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του ΚέντρουΥγείας Κισάμου από 09.00 έως 13.00 και θα γίνει σε συνεργασία με την μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανιών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28220 22276

Λόγοι γιά νά γίνεις Έθελοντής Αιμοδότης:

1.Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά το αίμα που χρειάζονται οι ασθενεις συνάνθρωποί μας.

2 Η αιμοδοσία εΐναι τελείως Ακίνδυνη και Ανώδυνη και διαρκει μόλις 5 λεπτά της ώρας.

3.Το αίμα που δίνουμε, ο οργανισμός μας το αντικαθιστά μέσα σε 10 λεπτά της ώρας.

4.Από τις 20 μονάδες αϊματος που διαθέτει κάθε άνθρωπος μόνο τη μία μονάδα προ­σφέρει κατά την αιμοδοσία ο κάθε αιμοδότης, και την οποία ο οργανισμός την ανα­πληρώνει άμεσα.

5.Ο κάθε υγιής άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ηλικίας 18-63 ετών μπορούν να δίνουν μία μονάδα (300-500 κυβ. εκατοστά) αϊματος    1-2-3, άκόμα και 4 φορές το χρόνο.

6.Στή χώρα μας υπάρχουν 4.000 νεφροπαθείς που χρειάζονται 2 φιάλες αίμα κάθε μήνα. Επίσης και 3.500 πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που χρειάζονται αίμα κάθε μήνα περίπου.

7.Στην Έλλάδα γίνονται μεγάλες εγχειρήσεις (ανοιχτής καρδιάς, μεταμοσχεύσεις κ.λ.π.) με ανάγκη χρήσης 15-20 μονάδων αϊματος περίπου ανά έπέμβαση.

8.Η χώρα μας είναι πρώτη στα τροχαία άτυχήματα.Ένας πολυτραυματίας χρειάζεται μέχρι και 35-40 μονάδες αϊματος.

9.Κάθε δύο δευτερόλεπτα κάποιος χρειάζεται αίμα.

10.Το χρόνο η Ελλάδα χρειάζεται εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μονάδες αϊμα τος και οι ανάγκες αυξάνουν.

11.Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος, ενώ υποψήφιοι δέκτες είμαστε όλοι.

12.Για να καλύψουμε τις άνάγκες μας σαν χώρα εισάγουμε αίμα από την Ελβετία.

ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Τό αίμα είναι πηγή ζωής. Μείνε άνθρωπος ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!!