Μενού Κλείσιμο

Αγωγή ΙΝ.ΚΑ κατά ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥ, Νοσοκομείων

Αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση εξαθλίωσης που έχουν περιέλθει οι Έλληνες Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, (και αυτό καταναλωτές), που αδυνατούν, λόγω της οικονομικής κρίσης για την οποία δεν είναι υπεύθυνοι, να καταβάλλουν τις εισφορές του κλάδου υγείας, στερούμενοι παράνομα την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αποφασίσαμε με την άσκηση Συλλογικής αγωγής να προσφύγουμε με τις Ενώσεις Καταναλωτών του δικτύου μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη, στον μόνο θεσμό του Ελληνικού Κράτους που απόδειξε ότι μπορεί να προστατεύει του Έλληνες Πολίτες, εφόσον αφεθεί απερίσπαστη στον να επιτελέσει το έργο της.

Εξ αρχής δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη στον Νόμο αυτό, αναλογικότητας προς το εισοδηματικό επίπεδο, των εισφορών, με ανώτατο όριο, μέσου όρου έστω τελευταίας 2ετίας βάσει Φορολογικών Δηλώσεων, ούτε ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, ούτε μέριμνα μη υποχρέωσης εισφορών σε έκτακτες καταστάσεις, πολέμου, φυσικών η οικονομικών καταστροφών υπέρτερες της βούλησης του υποχρεωτικά ασφαλισμένου κ.α. που του στερούν το εισόδημα.

Την 11/3/2014 και επ ευκαιρία πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καταθέσαμε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. κατάθεσης 32510/256/2014 Συλλογική Αγωγή κατά του ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥΥ και 5 Νοσοκομείων.

Αίτημα της αγωγής είναι :

Να υποχρεωθούν όλοι οι εναγόμενοι να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες στην παραπάνω κατηγορία συμπολιτών, όπως και στους συμπολίτες που θέλουν να καταβάλλουν ή και να ρυθμίσουν μόνο τις εισφορές του Κλάδου Υγείας.

Επίσης αίτημα της αγωγής είναι :

Να παύσει ο ΟΑΕΕ να διαγράψει και να μην απαιτεί, εισφορές κλάδου υγείας για το χρονικό διάστημα που οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν παρέχονταν καθώς και,

Να υποχρεωθεί να δέχεται μόνο την καταβολή και την ρύθμιση των εισφορών του κλάδου υγείας.

Δικάσιμος της αγωγής ορίστηκε η 18/6/2014 στο Πρωτοδικείο Αθηνών στο Πινάκιο Ρ1/7 και τόπος συνεδρίασης το κτήριο 6 αίθουσα 12.

Καλούνται όλοι όσοι θέλουν να συνδράμουν στον Αγώνα μας, Εμπορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια κ.α., να ασκήσουν Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ ημών στην παραπάνω δίκη, ώστε, όλοι μαζί να δώσουμε λύση, εκεί που η Κυβέρνηση και η νομοθετούσα Ελληνική Βουλή, ενώ πρέπει, αδιαφορούν στο να δώσουν μια ανθρωπινή και δίκαια λύση.