Μενού Κλείσιμο

Συγκοινωνιακή Μελέτη Δήμου Κισάμου

 

Κίσαμος 02/12/2014

Αρ. Πρωτ. 328

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κ. ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗ  & κα ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΜΑΔΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ  κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ: “ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΣΑΜΟΥ”

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Έχοντας πλήρη επίγνωση του δύσκολου έργου που καλείστε να υπηρετήσετε ως Δημοτική Αρχή ενός Δήμου που αντιμετωπίζει πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, θα θέλαμε ως Φορέας που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της περιοχής, να θέσουμε εκ νέου, το μείζων ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης υλοποίησης “Συγκοινωνιακής Μελέτης της Κισάμου”.

O σημαντικός ρόλος της πόλης, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Η ολοκληρωμένη πολιτική αστικής ανάπτυξης προωθεί, πέρα από την ανάπλαση του αστικού ιστού, την πολυδιάστατη αναζωογόνηση της πόλης.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία, «ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και διαδικασιών πολεοδομικού, οικονομικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από σχετική μελέτη και που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής».

Οι περιοχές που χρήζουν μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης είναι κυρίως αυτές που παρουσιάζουν φαινόμενα υποβάθμισης και βαθμιαία εγκατάλειψης.

Η Κίσαμος δυστυχώς ανήκει σε αυτή την κατηγορία ,καθώς  τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία με έντονα σημάδια παρακμής.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης, επιθυμεί και επιδιώκει να ενταχθεί η Κίσαμος σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα, στους στόχους της βιωσιμότητας που έρχονται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας, προστατεύοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα την πλούσια φυσική, ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Κοινής αποδοχής συμπέρασμα είναι ότι η Κίσαμος, έχει γενικά φτωχές οδικές υποδομές, με χαρακτηριστικά και μεταφορική ικανότητα που δεν εξασφαλίζουν ούτε τη συνεχή και ασφαλή ροή των οχημάτων, ούτε την ομαλή κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ούτε τη δημιουργία ικανού αριθμού νόμιμων θέσεων στάθμευσης, αλλά ούτε αξιοπρεπείς συνθήκες μετακίνησης για πεζούς και ποδηλάτες.

Η εικόνα πόλης όπου η παράνομη στάθμευση και η “διπλοστάθμευση” αποτελούν “άτυπους θεσμούς” και “εθιμικό δίκαιο” επιβάλλεται να αλλάξει.

Για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενιαίου σχεδιασμού παρεμβάσεων, ώστε αυτές να διέπονται από μια κοινή λογική και να μη αντιστρατεύεται η μια τη σκοπιμότητα της άλλης.

Η τεκμηριωμένη πρόταση λύσεων και μορφών συγκοινωνιακής υποδομής και εξυπηρέτησης , κρίνονται απαραίτητες  για τη βελτιστοποίηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής μας.

Επιδίωξη του Ν.Ε.Σ.Κ. είναι, η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας, προκειμένου να κατατεθεί μια τεκμηριωμένη πρόταση λύσεων και μορφών συγκοινωνιακής υποδομής  για την Κίσαμο.

Σας παραθέτουμε παρακάτω ένα σύνδεσμο που αφορά στο πρόγραμμα  του ΥΠΕΚΑ

«Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης» και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στο κομμάτι της χρηματοδότησης της Συγκοινωνιακής Μελέτης Κισάμου, που ως γνωστόν  αποτελεί  εμπόδιο για την υλοποίηση της.

Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει το πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης»

Γιάννης Μανιάτης: «Βιώσιμες Πόλεις σημαίνουν πόλεις με καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας»

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=3331&language=el-GR

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης».

Το πρόγραμμα, του οποίου ο τίτλος εξυπηρετεί το σκοπό του και ταυτόχρονα αποτίει φόρο τιμής στον εμπνευστή του, τον καθηγητή του ΕΜΠ και πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Μαθιό Καρλαύτη, προβλέπει ως δικαιούχους χρηματοδότησης τα αστικά κέντρα όλων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εκτός των περιοχών που καλύπτουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επίσης, τα οικιστικά κέντρα με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, τα οποία συνιστούν διοικητικούς ή οικονομικούς πόλους σε επίπεδο ΟΤΑ ή ευρύτερων χωρικών ενοτήτων (π.χ. τουριστικά κέντρα, ιδίως του νησιωτικού χώρου).

Η χρηματοδότηση θα αφορά σε:

Α) Ενιαίες συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακές και πολεοδομικές μελέτες.

Β) Υλοποίηση έργων υποδομής ή προμήθεια εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες

Γ) Χρηματοδότηση υλοποίησης συγκοινωνιακού έργου σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν μελέτες και προγραμματικές συμφωνίες

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, το ΥΠΕΚΑ προχωρεί στην δημιουργία κατευθυντήριου πλαισίου, υπό μορφή οδηγού, προς τους Δήμους της χώρας, ο οποίος θα καθορίζει τις προδιαγραφές για τον σχεδιασμό των συνδυασμένων παρεμβάσεων στα αστικά κέντρα.

Με αφορμή το πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης», ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης έκανε την εξής δήλωση:

«Το ΥΠΕΚΑ, με την νομοθέτηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έβαλε τις βάσεις για δρομολόγηση έργων βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των δύο μεγάλων αυτών πόλεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ειδικού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πολεοδομική εναρμόνιση, την αναβάθμιση περιοχών και την οικολογική κινητικότητα στις πόλεις της Περιφέρειας.

Οι πόλεις μας είναι θύλακες καινοτομίας, οδηγοί της οικονομίας, και εκεί που παράγονται πλούτος και θέσεις εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι βιώσιμες πόλεις θεωρούνται ως επίκεντρο για εξάλειψη της φτώχειας, για ευκαιρίες απασχόλησης, για οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η αστική ανάπτυξη δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Αφορά οικονομολόγους, πολεοδόμους, περιβαντολόγους, ειδικούς των μεταφορών, των κοινωνικών πολιτικών, των μέτρων ασφαλείας και άλλων.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να αρχίσουμε να αλλάζουμε νοοτροπίες και να ενθαρρύνουμε τη στενή συνεργασία των ανθρώπων που εκπροσωπούν διαφορετικές αρχές, αλλά και διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Οι ζωντανές και υγιείς πόλεις, δηλαδή οι βιώσιμες, όπως τις θέλουμε να είναι, μπορεί να επιτευχθούν μόνο εάν όλες οι σχετικές πολιτικές συνδυάζονται στο ίδιο επίπεδο με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των προσπαθειών, των πόρων και των μέτρων που λαμβάνονται.

Βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει καινοτομία που μπορεί να συμβάλει ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η έλλειψη ενέργειας, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σήμερα, οι ιδέες για την αστική κινητικότητα στη σύγχρονη πόλη, απελευθερωμένες από τις αντιλήψεις του παρελθόντος, μετασχηματίζουν τα δίκτυα μεταφορών σε δίκτυα που ανταποκρίνονται στις λειτουργίες σύνδεσης και μεταφοράς, αλλά αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική διάσταση και την κοινόχρηστο χαρακτήρα των δικτύων κυκλοφορίας.

Αυτή η αειφορική προσέγγιση της κίνησης στηρίζει τους ήπιους τρόπους μετακίνησης και τις παρεμβάσεις στον αστικό χώρο που απελευθερώνουν χώρο από το αυτοκίνητο και τον αποδίδουν στο πράσινο και στον άνθρωπο της πόλης».

Παραμένουμε σταθεροί στην άποψη ότι μέσα από υγιείς συνεργασίες, μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και ως εκ τούτου είμαστε στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε.

Ευελπιστούμε στην άμεση τοποθέτηση σας επί του θέματος

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ