Μενού Κλείσιμο

Παρεμπόριο

ΚΙΣΑΜΟΣ 03/08/2011

ΠΡΟΣ:     ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ /Δ.Ο.Υ ΚΙΣΣΑΜΟΥ/ Α.Τ. ΚΙΣΑΜΟΥ                          

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ 

Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο , μέσα από τις οποίες καλείται να διασώσει τουλάχιστον την επιχειρηματική του υπόσταση στον χώρο . Στις προκλήσεις της γκρίζας αυτής πραγματικότητας έρχεται να προστεθεί και η παραοικονομία με όλο και πιο αυξανομένη ένταση .

Η εμπορική της πλευρά , κοινώς αναφερόμενη και ως  παραεμπόριο, έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στην χώρα  μας και στον τόπο μας .Αυτό έχει  σαν αποτέλεσμα  απώλειες φόρου για το κράτος και οι συνέπειες δεν σταματούν εκεί .Υπάρχει μείωση εσόδων για τις νόμιμες επιχειρήσεις  , δημιουργία συνθηκών αθεμίτου ανταγωνισμού γεγονός που οδηγεί ακόμα και στον τερματισμό της λειτουργία τους .

Υπάρχει ανάγκη λοιπόν  συντονισμού και εντατικοποίησης των   προσπαθειών όλων των συναρμόδιων φορέων και αποτελεσματικής λειτουργίας  των ελεγκτικών μηχανισμών για την εξάλειψη του καταστροφικού αυτού προβλήματος για το υγιές εμπόριο.

Οι προτάσεις του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου είναι:

          Η αυστηρή  τήρηση της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας.

          Η εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν τις άδειες και τα συνοδευτικά έγγραφα .

          Η καταπολέμηση του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

                                                                                              Με εκτίμηση                                                                                      

                Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

           Αννουσάκης  Γεώργιος                                                         Βερυκάκης Νικόλαος