Μενού Κλείσιμο

Νέα επιστολή για Κυκλοφοριακή Ρύθμιση της Πόλης της Κισάμου

Κίσαμος  14/05/2012

                                                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.  80

ΠΡΟΣ:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ κ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ

ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

Με αφορμή τον αριθ. απόφασης 76/2012  με αριθ. πρωτ. 5855 και την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου στις  30/04/2012  ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου εμμένει στην πρόταση  που είχε καταθέσει στο Δήμο Κισσάμου με την επιστολή του με αρ.πρωτ.62 στις 15/02/2012, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά από συγκοινωνιακή μελέτη.

Προτείνουμε  ξανά στο Δήμο Κισσάμου τη διενέργεια συγκοινωνιακής μελέτης όλης της πόλης της Κισάμου, από ειδικούς συγκοινωνιολόγους, έτσι ώστε  να προβλέπεται η καλύτερη δυνατή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την πόλη μας.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου είναι αρωγός σε μία θετική επίλυση στο θέμα της κυκλοφοριακής ρύθμισης της πόλης και θα είναι μαζί σας σε ότι χρειαστείτε.   

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Αννουσάκης Γεώργιος                                        Βερυκάκης Νικόλαος