Μενού Κλείσιμο

Λειτουργία Πυρηνελειουργείου Κορφαλώνα Κισάμου Αρ. Πρωτ. 344

Κίσαμος 09/02/2015

Αρ. Πρωτ. 344

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΡΦΑΛΩΝΑ ΚΙΣΑΜΟΥ”

Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ.πρωτ.1099/02-02-2015 και θέμα «Λειτουργία Πυρηνελαιουργείου στην περιοχή Κορφαλώνας  Κισάμου» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου, συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη 04/02/2015

με μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, τη λειτουργία του Πυρηνελαιουργείου στην περιοχή Κορφαλώνας.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: Αννουσάκης Γεώργιος, Βερυκάκης Νικόλαος, Ξηρουχάκης Ξενοφών, Χαιρετάκης Αναστάσιος, Περαθωράκης Ιωάννης, Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ, Τσιριωτάκης Ιωάννης.

Μελετώντας το ιστορικό που παραθέσατε στην εν λόγω επιστολή και με δεδομένο ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του Πυρηνελαιουργείου σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, γνωρίζοντας δε, ότι η συνέχιση λειτουργίας αυτού στην εν λόγω θέση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα (τουρισμός) στην ευρύτερη περιοχή, το Δ.Σ. του ΝΕΣΚ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αντίθεση του στη λειτουργία του Πυρηνελαιουργείου στην συγκεκριμένη θέση.

Ως εκ τούτου, οι παρόντες στο  Δ.Σ. του ΝΕΣΚ αποφάσισαν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν το Δήμαρχο Κισάμου

κ. Σταθάκη Θεόδωρο, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, κλπ) για τη διακοπή της λειτουργίας του Πυρηνελαιουργείου από την εν λόγω θέση.

Παρακαλούμε πολύ, για την άμεση ενημέρωση του ΝΕΣΚ, όσον αφορά στις ενέργειες που προτίθεστε να προβείτε, καθώς και την συνεχή έγγραφη ενημέρωση μας για την εξέλιξη των ενεργειών σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ