Μενού Κλείσιμο

Εκπρόσωποι ΝΕΣΚ “Επιτροπή Διερεύνησης Λειτουργίας Τοπικής Αγοράς”

Κίσαμος 26/11/2013

Αρ. Πρωτ. 244

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ κ. ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ κ. ΣΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ κ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, των τοπικών προϊόντων και παραγωγών και την τόνωση της αγοράς και με απώτερο σκοπό την προβολή της Κισάμου και των τοπικών προϊόντων (τόσο των αγροτικών όσο και των τυποποιημένων),ο  Ν.Ε.Σ.Κ.  προασπίζεται την ιδέα  σύστασης «Επιτροπής  Διερεύνησης» για τη λειτουργία «Τοπικής Αγοράς» και υποβολή από την επιτροπή, της σχετικής εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.

Η συνεργασία των επαγγελματιών με τους παραγωγούς της Κισάμου και η τόνωση της αγοράς μέσα από δράσεις προώθησης της παράδοσης και των προϊόντων μας, κρίνεται τουλάχιστον απαραίτητη, προκειμένου οι τοπικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν.
Η «Τοπική Αγορά»,  θα πρέπει να βρει στήριξη τόσο από το Δήμο Κισάμου και τη Δημοτική Κοινότητα, όσο και από όλους τους φορείς της επαρχίας Κισάμου, προκειμένου να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τον τόπο μας.

Ως εκ τούτου το Δ.Σ. του Ν.Ε.Σ.Κ. αποφάσισε τον ορισμό ως εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Διερεύνησης λειτουργίας «Τοπικής Αγοράς» του Δήμου Κισάμου, τον Πρόεδρο κ. Αννουσάκη Γεώργιο και ως αναπληρωτή , τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων  κ. Πατεράκη Ευάγγελο.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν.Γραμματέας

Αννουσάκης Γεώργιος      Βερυκάκης Νικόλαος