Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα Εκλογών 16ης Μαρτίου του Ν.Ε.Σ.Κ.

Στις εκλογές του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και Αντιπροσώπων στην Ο.Ε.Σ.Κ.& Ε.Σ.Ε.Ε & που διεξήχθησαν την Πέμπτη 16  Μαρτίου στα γραφεία του Συλλόγου, εξελέγησαν με σειρά προτίμησης ψήφων οι παρακάτω:………………..

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Πατεράκης Ευάγγελος του Ιωάννη                133 ψήφοι
2. Κακαουνάκης Ιωάννης του Ηλία                    119 ψήφοι
3. Τσιριωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου               78 ψήφοι
4. Παπαδάκης Δημήτριος του Κων/νου              69 ψήφοι
5. Καστανοπουλάκης Κων/νος του Γεωργίου       64 ψήφοι
6. Μωϋσιάδης Αναστάσιος του Ελευθερίου         62 ψήφοι
7. Χουδαλάκης Ευάγγελος του Ιωάννη               48 ψήφοι
8. Πατερομιχελάκης Αριστείδης του Εμμανουήλ  44 ψήφοι
9. Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ του Νικολάου    44 ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
10. Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ του Στεφάνου   37 ψήφοι
11. Μαραγκουδάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου   15 ψήφοι

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Λυγιδάκη Μαρία του Γεωργίου                    127 ψήφοι
  2. Κουτσουνάκης Στυλιανός του Στυλιανού      122 ψήφοι
  3. Πατερομιχελάκης Γεώργιος Επαμεινώνδα     103 ψήφοι

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΕΣΚ ΣΤΗΝ ΟΕΣΚ &ΕΣΕΕ
1. Αννουσάκης Γεώργιος του Γεωργίου                159 ψήφοι
2. Κακαουνάκης Ιωάννης του Ηλία                      128 ψήφοι
3. Πατεράκης Ευάγγελος του Ιωάννη                   126 ψήφοι
4. Ξηρουχάκης Ξενοφών του Μιχαήλ                   106 ψήφοι
5. Τσιριωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου                   96 ψήφοι
6. Χαιρετάκης Αναστάσιος του Θεοχάρη                95 ψήφοι
7. Καστανοπουλάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου   82 ψήφοι
8. Μωϋσιάδης Αναστάσιος του Ελευθερίου             79 ψήφοι
9. Πατερομιχελάκης Αριστείδης του Εμμανουήλ      65 ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
10. Παπαδάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου        64 ψήφοι
11. Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ του Στεφάνου    63 ψήφοι
12. Μαραγκουδάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου     41 ψήφοι

Τις επόμενες ημέρες θα  συνεδριάσει όπως προβλέπεται στο Καταστατικό του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να  συσταθεί σε σώμα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ