Μενού Κλείσιμο

Ζητείται άτομο για την Γραμματειακή Υποστήριξη του ΝΕΣΚ

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου  επιθυμεί να προσλάβει άτομο σοβαρό, επικοινωνιακό, με όρεξη για δουλειά  για τη θέση υπαλλήλου γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ,  καθώς και καλή γνώση Αγγλικών.

Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρεί επιπλέον προσόν.

Κατάθεση βιογραφικών στη γραμματεία του ΝΕΣΚ στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106 Ά Όροφος ή ηλεκτρονικά στο nesk@nesk.gr έως 31 Μαρτίου 2017.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Πατεράκης Ευάγγελος                                     Παπαδάκης Δημήτριος