Μενού Κλείσιμο

Ολοκλήρωση Επιχειρηματικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

«Τεχνικές Παρέμβασης στη λειτουργία της Επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης & της αρνητικής Οικονομικής Συγκυρίας.

Η λειτουργία της Επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης”

Την Δευτέρα 09/02/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο που διοργανώθηκε από  την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)  σε συνεργασία με τον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου με τίτλο: «Τεχνικές Παρέμβασης στη λειτουργία της Επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης & της αρνητικής Οικονομικής Συγκυρίας. Η λειτουργία της Επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης”

διάρκειας 70 ωρών (35 ώρες διδασκαλία στην αίθουσα και 35 ώρες e-learning).

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου θέλει να ευχαριστήσει θερμά………………

τον Πρόεδρο κ. Κορκίδη & τη Διοίκηση της ΕΣΕΕ για την άψογη συνεργασία, τη σωστή οργάνωση και το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, τον εκπαιδευτή του προγράμματος κ. Μουντάκη Νικόλαο-Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που με τις γνώσεις του και την άψογη συνεργασία με τους καταρτιζόμενους εμπλούτισε τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την Οργάνωση ,Διοίκηση & Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης , το Τσατσαρωνάκειο Πνευματικό Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ι.Μ.Κ.Σ. για την παραχώρηση της αίθουσας διδασκαλίας, την κα Μαρεντάκη Φιλία για την άρτια συνεργασία στο κομμάτι της σίτισης, καθώς και όλους τους καταρτιζόμενους για τη συμμετοχή και την άψογη συνεργασία  τους στο πρόγραμμα.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. συνεχίζει την υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους  των επιχειρήσεων της Κισάμου, με το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης

«Θέματα Οικονομικού και Επιχειρησιακού Γραμματισμού» σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ το οποίο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, καθώς και τα επιδοτούμενα σεμινάρια για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων της Κισάμου που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25.

Στόχος του ΝΕΣΚ μέσα από τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι, οι επιχειρήσεις της Κισάμου να γίνουν πιο ελκυστικές & ανταγωνιστικές, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας φιλικής προς τον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική) προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα, τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της Κισάμου, ενδυναμώνοντας έτσι την τοπική επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, οικονομία και κοινωνία σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της αγοράς.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ