Μενού Κλείσιμο

Δωρεάν Σεμινάριο “Θέματα Οικονομικού & Επιχειρησιακού Γραμματισμού”

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΣΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

“ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ”

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει, για την υλοποίηση επιχειρηματικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», με αντικείμενο κατάρτισης

«Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού».

Πρόκειται για εξειδικευμένο  πρόγραμμα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες-εμπόρους ,υποψήφιους εμπόρους-επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

  • Έννοια και περιεχόμενο της επιχείρησης
  • Οι λειτουργίες της επιχείρησης
  • Οργάνωση και Διοίκηση της επιχείρησης
  • Ειδικά θέματα Διεύθυνσης της επιχείρησης
  • Η παραγωγική Διαδικασία και το Κόστος Παραγωγής
  • Οι δυνάμεις της αγοράς
  • Η λειτουργία της αγοράς
  • Οι μορφές αγοράς
  • Ειδικά θέματα επί των μορφών αγοράς
  • Η αγορά του συντελεστή Εργασία

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και είναι  διάρκειας 70 ωρών, από τις οποίες 35 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και 35 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning).

Ημερομηνία έναρξης : Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου  στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106  Ά Όροφος, Δευτέρα –Παρασκευή 09:00-13:00.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2822022772 & 6988934328

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ