Μενού Κλείσιμο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Ε.Σ.Κ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΝΕΣΚ
Τη Δευτέρα 07 Απριλίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέδειξαν οι εκλογές της 30ης και 31ης Μαρτίου του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του σε σώμα. Κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αννουσάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Βερυκάκης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Ξηρουχάκης Ξενοφών
Ταμίας: Πατεράκης Ευάγγελος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κουφάκη Μαρία
Αναπληρωτής Γραμματέας: Χαιρετάκης Αναστάσιος
Αναπληρωτής Ταμίας : Περαθωράκης Ιωάννης
Μέλος: Χαιρετάκης Μιχαήλ
Μέλος: Τσιριωτάκης Ιωάννης

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Αννουσάκης Γεώργιος        Ξηρουχάκης Ξενοφών