Μενού Κλείσιμο

Νέα Τμήματα Σεμιναρίων “Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων” (ΕΦΕΤ)

Υλοποίηση από το Ν.Ε.Σ.Κ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εργοδοτών & Εργαζομένωντων Επιχειρήσεων της Κισάμου ,

σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ)

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, έχοντας ήδη δημιουργήσει τα πρώτα τμήματα  για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που αφορούν τους Εργοδότες και Εργαζόμενους στις επιχειρήσεις της Κισάμου, σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με τη Νομοθεσία του ΕΦΕΤ , ενημερώνει ότι εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τη δημιουργία και νέων τμημάτων.

1.Ποιούς Αφορά

Τους εργοδότες και το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην

Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

2. Αντικείμενο Προγράμματος

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των εργοδοτών καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων   σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση των καταρτιζομένων μετά από εξετάσεις στον ΕΦΕΤ, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αφορά όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η προστασία του καταναλωτή.

Η διάρκεια  του σεμιναρίου είναι 10 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες.

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα νέα τμήματα του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία του Ν.Ε.Σ.Κ. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106 Α΄ Όροφος έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλέφωνο 28220-22772 Δευτέρα- Παρασκευή 09.00-13.00

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ