Μενού Κλείσιμο

Επιχειρηματικά-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΣΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει, για την υλοποίηση επιχειρηματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τα  οποία απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες-εμπόρους ,

υποψήφιους εμπόρους-επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη Κίσαμο έχουν ως εξής:

  1. Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.

  1. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού.

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και είναι  διάρκειας 70 ωρών, από τις οποίες 35 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και 35 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning).

Ημερομηνία έναρξης : Δευτέρα 19/01/2015

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου  στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106  Ά Όροφος, Δευτέρα –Παρασκευή 09:00-13:00.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2822022772 & 6988934328

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ