Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για το Πλανόδιο Εμπόριο

“ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2014, με θέμα τα γεγονότα που εξελίχθηκαν με αφορμή τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, στις 05 & 06 Ιουνίου σε όλη την Κρήτη, σε υπαίθριους πάγκους πώλησης παραδοσιακών προϊόντων.

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι…………………

τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του ΝΕΣΚ, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ή δε θέλουν να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του Συλλόγου.

Τις τελευταίες ημέρες ο ΝΕΣΚ και τα μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν σε ένα κυκεώνα κατηγοριών, για παραλείψεις των αρμόδιων φορέων στα θέματα του πλανόδιου εμπορίου.

Βρεθήκαμε να πρέπει να απολογηθούμε, γιατί ζητήσαμε με επιστολή μας  προς τους αρμόδιους φορείς, την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την ίδια στιγμή που ο Δήμος Κισάμου επί τρία χρόνια αγνοεί επιδεικτικά τις επιστολές του ΝΕΣΚ, στις οποίες αιτούμαστε την επίλυση του προβλήματος.

Ο ΝΕΣΚ δεν ζήτησε από κανένα φορέα  το κλείσιμο των  υπαίθριων πάγκων.

Ζήτησε από το Δήμο Κισάμου την οριοθέτηση συγκεκριμένων θέσεων υπαίθριου εμπορίου , όπως ορίζει ο νόμος, την τήρηση της νομοθεσίας, η οποία προστατεύει , διασφαλίζει  και νομιμοποιεί και τους ίδιους τους παραγωγούς  και τα προϊόντα τους , καθώς και τον έλεγχο των πωλούμενων προϊόντων, προκειμένου να μην πωλούνται ξενόφερτα , τα οποία βαπτίζονται τοπικά, για την προστασία και των παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών.

Άλλωστε, έχουμε κατ΄ επανάληψη δηλώσει την πρόθεση μας  για συνεργασία με τους παραγωγούς της Κισάμου, με στόχο την προώθηση & προβολή των τοπικών προϊόντων.

Οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες καταναλωτών σε όλη την Κρήτη, για αγορά από υπαίθριους πάγκους, προϊόντων μη ελεγμένης ποιότητας τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ετικέτες με τις οποίες πωλούνται, τόσο στο ΝΕΣΚ , όσο και στο ΙΝ.ΚΑ Κρήτης, σε Τουριστικά γραφεία αλλά  και στα αρμόδια Υπουργεία, έφεραν τους αρμόδιους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς , προ των ευθυνών τους.

Αποτέλεσμα ήταν η συντονισμένη προσπάθεια πάταξης των φαινομένων σε όλη την Κρήτη.

O ΝΕΣΚ είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναπτύσσει τη δράση της με βάση το Καταστατικό της, σε συμφωνία με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού κράτους.

Ανάμεσα στους σκοπούς του Συλλόγου, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό του, είναι, η διαφύλαξη, η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η  γνωμοδότηση για θέματα εμπορικού &  γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή του στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Ως εκ τούτου γίνεται σαφές, ότι ο ΝΕΣΚ είναι όργανο Γνωμοδοτικού και όχι Ελεγκτικού χαρακτήρα, γεγονός που προφανώς έχει παρανοηθεί.

Επί τρία χρόνια η Δημοτική αρχή της Κισάμου, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για τη διασφάλιση των πλανόδιων εμπόρων και των καταναλωτών.

Αδιαφορεί αφενός για την υγεία των καταναλωτών, αφού αφήνει προϊόντα μη ελεγμένης ποιότητας να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, και αφετέρου, για τους ίδιους τους τοπικούς παραγωγούς, αφού δεν μεριμνά για τη νομιμοποίηση τους, εξασφαλίζοντας πρώτα από όλα τους ίδιους.

Ο Σύλλογος μας, δεν διατίθεται να κάνει εκπτώσεις στις Αρχές & τις Αξίες που τον διέπουν, ούτε να συμμετέχει στις παιδιάστικες πρακτικές των φορέων που δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ως εκ τούτου τις μεταθέτουν αλλού. Η τριετής θητεία μας, αποδεικνύει στην πράξη  τις αρχές που διέπουν το Σύλλογο μας, τις οποίες υπηρετούμε με  ήθος  και στις οποίες είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε πιστοί.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ