Μενού Κλείσιμο

Υποχρεωτική Ανάρτηση Πινακίδας

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου εφιστά την προσοχή, σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών  της Κισάμου, ότι υφίσταται σύμφωνα με την υπ.αρ. 4/28.11.2012 αγορανομική διάταξη, άρθρο που ρυθμίζει το θέμα της μη πληρωμής του αντιτίμου, σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, η οποία και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της στο ΦΕΚ, δηλαδή την 12/12/2012.

Σας επισημαίνουμε την υποχρέωση από 12/1/2013, για ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής, στην οποία πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, ως εξής: 

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».

Συνοπτικά λοιπόν, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την δημιουργία πινακίδας που θα αναγράφεται το ανωτέρω κείμενο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και να την αναρτήσετε σε εμφανές σημείο, στο σημείο που ορίζετε εσείς ως ταμείο της επιχείρησης (Κατά προτίμηση δίπλα στην ταμειακή μηχανή για αυτούς που έχουν, ή στο σημείο που πληρώνουν οι πελάτες για αυτούς που δεν έχουν ταμειακή μηχανή).

Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης φορολογικού παραστατικού, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην σας πληρώσει.

Για τις επιχειρήσεις εστίασης καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις αναψυχής, υπάρχει ιδιαίτερη επισήμανση για επιπρόσθετη αναγραφή του ανωτέρω κειμένου στους τιμοκαταλόγους των προϊόντων τους (Μενού).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω διάταξη, επισύρει πέραν των ποινικών κυρώσεων, και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000,00€ από την 12/01/2013. Αν υποπέσετε δε σε παράβαση που ήθελε διαπιστωθεί από Αγορανομικό συνεργείο, τότε αυτόματα θα κληθείτε να πληρώσετε και φορολογικό πρόστιμο, μιας και το αγορανομικό συνεργείο έχει υποχρέωση να ενημερώσει το Υπουργείο οικονομικών.

 Παρόλα αυτά ενημερώνουμε και τους καταναλωτές ότι, εάν ο πελάτης ζητήσει την απόδειξή του και ο καταστηματάρχης αρνηθεί να την εκδώσει, μπορεί να καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές και φυσικά μπορεί να αρνηθεί την αγορά, να αφήσει τα προϊόντα και να αποχωρήσει, όχι όμως να τα πάρει και να φύγει χωρίς να πληρώσει.  Η κίνηση αυτή είναι παράνομη και πληροί την αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος της κλοπής, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να εμπλακεί σε περιπέτειες, τις οποίες και ο ίδιος προφανώς δεν επιθυμεί.

Η φοροδιαφυγή από την μη έκδοση απόδειξης δεν πατάσσεται με κλοπή.

Για τους λόγους αυτούς και για την αποφυγή καλοθελητών, οι οποίοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την νέα νομοθεσία για να ιδιοποιηθούν προϊόντα από τα καταστήματά μας παράνομα, συστήνουμε μαζί με την ως άνω υποχρεωτική πλέον πινακίδα και εγγύτατα αυτής να αναρτάται και η παρακάτω ενημέρωση, ούτως ώστε να αποθαρρύνονται φαινόμενα καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η «αντιπινακίδα» της ΕΣΕΕ προτείνεται να έχει στα ελληνικά και αγγλικά το εξής περιεχόμενο:

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ», αποδιδόμενο και στην αγγλική γλώσσα ως:

“DEAR CUSTOMER, EXITING THE SHOP WITHOUT PAYING FOR THE MERCHANDISE YOU CARRY MAY LEAD TO CHARGES FOR SHOPLIFTING”.

Το περιεχόμενο της συμπληρωματικής πινακίδας σύμφωνα και με την νομική υπηρεσία της ΕΣΕΕ δεν αντιτίθεται προς την υποχρεωτικά αναρτώμενη πινακίδα της ΑΔ 4/2012, ενώ θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει στην διατήρηση της ομαλότητας και νομιμότητας των καθημερινών συναλλαγών, θα προστατεύσει από παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που δημιουργεί η ασαφής διατύπωση της αγορανομικής διάταξης για τα εμπορικά καταστήματα και θα αποφύγουμε  έμποροι και καταναλωτές άσκοπα δικαστήρια και έξοδα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ