Μενού Κλείσιμο

Υλοποίηση Σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εργοδοτών & Εργαζομένων των Επιχειρήσεων της Κισάμου , σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ).

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που αφορούν τους Εργοδότες και Εργαζόμενους στις επιχειρήσεις της Κισάμου, σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».

1.Ποιούς Αφορά

Τους εργοδότες και το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

2. Αντικείμενο Προγράμματος

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των εργοδοτών καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων   σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση των καταρτιζομένων μετά από εξετάσεις στον ΕΦΕΤ, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων αφορά όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων καθώς και η προστασία του καταναλωτή.

Η διάρκεια  του σεμιναρίου είναι 10 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία του Ν.Ε.Σ.Κ. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106 Α΄ Όροφος έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλέφωνο 28220-22772 καθημερινά 09.00-13.00

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Χαιρετάκης Μιχαήλ                                 Βερυκάκης Νικόλαος