Μενού Κλείσιμο

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

 Τοποθέτησης Ανέργων Νέων στην Επιχείρησή σας

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θέτει άμεσα σε εφαρμογή ένα νέο Σχέδιο Δράσης με στόχο την ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων και την ουσιαστική στήριξη και διευκόλυνση των Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υλοποιείται επιδοτούμενο Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει Επιταγή Απασχόλησης-Voucher σε 35.000 άνεργους νέους, για την επαγγελματική τους κατάρτιση σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ και την τοποθέτησή τους για πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αναμφίβολα είναι εξαιρετικά σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρέχει η συγκεκριμένη χρηματοδοτούμενη δράση, καθώς σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευέλικτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ανθρώπινο δυναμικό, με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, εξασφαλίζετε:

  •  5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση νέων μέχρι 29 ετών, απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  •  Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η εργασία στην επιχείρησή σας, θα παρέχεται με τη μορφή δωρεάν πρακτικής άσκησης.

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί η επιχείρησή σας να απασχολήσει, αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της, σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε, βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

  • Από 0 έως 4 απασχολούμενους, ο  αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης είναι ίσος με 1.
  • Από 5 απασχολούμενους και άνω, ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων.

Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και ανέργου υπογράφεται τριμερής Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας και για τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν λάβει γνώση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέχρι τις 20/05/2013 και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπαίδευση τους για 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και η τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης, για διάστημα 5 μηνών, σύμφωνα με την πρόσκληση που δόθηκε στην δημοσιότητα την 01/04/2013, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για την αναλυτική σας ενημέρωση παρακαλούμε επικοινωνήστε , στο τηλέφωνο 2821058908 ή στo email  chania@kekdiastasi.edu.gr ή στη γραμματεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου,τηλ.2822022772.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος