Μενού Κλείσιμο

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων στον Τουριστικό Τομέα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

Τοποθέτησης Ανέργων Νέων σε Επιχειρήσεις Τουριστικού Τομέα

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει ότι,

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, δια μέσου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,  θέτει άμεσα σε εφαρμογή ένα νέο Σχέδιο Δράσης με στόχο την ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων και την ουσιαστική στήριξη και διευκόλυνση των Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υλοποιείται επιδοτούμενο Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει Επιταγή Απασχόλησης-Voucher σε 10.000 άνεργους νέους, για την επαγγελματική τους κατάρτιση σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ και την τοποθέτησή τους για πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού – Τουριστικού τομέα

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αναμφίβολα είναι εξαιρετικά σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρέχει η συγκεκριμένη χρηματοδοτούμενη δράση, καθώς σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευέλικτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ανθρώπινο δυναμικό, με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, εξασφαλίζετε:

  • Επιδοτούμενη απασχόληση 500 ωρών, για άνεργους νέους έως 29 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η εργασία στην επιχείρησή σας, θα παρέχεται με τη μορφή δωρεάν πρακτικής άσκησης. 

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί η επιχείρησή σας να απασχολήσει, αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της, σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε, βάσει της ακόλουθης κλίμακας: 

  • Από 0 έως 4 απασχολούμενους, ο  αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης είναι ίσος με 1.
  • Από 5 απασχολούμενους και άνω, ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων.

Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και ανέργου υπογράφεται τριμερής Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας και για τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν λάβει γνώση. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Σ.Ε.Τ.Ε. (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέχρι τις 27/05/2013 και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπαίδευση τους για 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και η τοποθέτηση τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη 09/05/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου, καθημερινά 09.00-13.00 και στο τηλέφωνο 28220-22772

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος