Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση Υλοποίησης Δωρεάν Σεμιναρίων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας σε συνεργασία με τον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου προτίθεται να υλοποιήσει στο διάστημα 17/6/2013 – 29/6/2013 πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης με τίτλο: «Προσαρμοσμένες Εφαρμογές Λογισμικού Υπολογιστικών Φύλλων & Βάσεων Δεδομένων στη Μικρή Επιχείρηση», διάρκειας 36 ωρών.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

 Το παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε 12 εκπαιδευόμενες /ους εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα  μέλη μικρών επιχειρήσεων. Αιτήσεις συμμετοχής έχουν αποσταλεί στα γραφεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου.

Πρόσωπο επαφής: Μαρία Φωτάκη, τηλέφωνο 28220 22772.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενες / οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 27/05/2013 και ώρα 13.00 στα γραφεία του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου.

 Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 2810 361040 & 361080, Φαξ 2810 361150, πρόσωπο επαφής: Μανώλης Φραγκιαδουλάκης (Δευτέρα – Παρασκευή από 9:00 έως 16:00). Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να βρουν πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: www.imegsevee.gr