Μενού Κλείσιμο

Τοποθέτηση Νέου Εμπορικού Συλλόγου για το ΚΤΕΛ

Αναφορικά με το ζήτημα που έχει εσχάτως ανακύψει και προς πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας, ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου επιθυμεί και πάλι να επισημάνει τα κάτωθι:

Για τον καθορισμό των δρομολογίων, των στάσεων και των τερματικών σταθμών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, εκ του νόμου συναρμόδιοι είναι το ίδιο το ΚΤΕΛ μαζί με τον εκάστοτε Δήμο και εν προκειμένω τον Δήμο Κισσάμου. Πέραν αυτού όμως, ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου, ως ο μεγαλύτερος σύλλογος της περιοχής και φορέας με κατεξοχήν κοινωνικό πρόσωπο και με πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο, καίτοι δεν έχει αρμοδιότητα και καμία υποχρέωση προς τούτο, παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες σχετικώς με το σταθμό και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ στο Καστέλι.

Ο Ν.Ε.ΣΚ., αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των κατοίκων της Κισσάμου, τους οποίους και εκπροσωπεί, αλλά και εντοπίζοντας κάθε πρόβλημα ή ζήτημα που προκύπτει στην περιοχή, προσπαθεί στο βαθμό πάντα που μπορεί να συμμετέχει στην επίλυσή του προς το συμφέρον πάντα του τόπου, συνεπικουρώντας και όχι υποκαθιστώντας τους αρμοδίους φορείς, με τους οποίους και επιδιώκει να συνεργάζεται. Εν προκειμένω, ως προς το ζήτημα του ΚΤΕΛ, η πάγια θέση μας, την οποία έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους φορείς, ήτοι το Δήμο Κισσάμου και το ΚΤΕΛ, ως καλώς γνωρίζετε, είναι η ρύθμιση του θέματος σύμφωνα με το Σχέδιο Πόλεως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη τόσο από πλευράς χωροταξίας, όσο και ασφάλειας. Προσωρινές λύσεις χωρίς σχεδιασμό και την απαιτούμενη πρόβλεψη δεν είναι επαρκείς για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Ο ρόλος μας, ως συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τους εμπόρους και πολίτες του τόπου, είναι να προωθήσουμε τις θέσεις μας με κάθε νόμιμο μέσο και με αποκλειστικό γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, πράγμα που κάνουμε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης και που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, απευθυνόμενοι σε κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία. Στη κατεύθυνση αυτή προωθούμε τη θέση οι όποιες ενέργειες από πλευράς Δήμου και ΚΤΕΛ να ακολουθούν την αρχή της νομιμότητας και την μέχρι σήμερα πρακτική των άλλων Δήμων αναφορικά με το θέμα και με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας από πλευράς χωροταξίας. Είστε δε όλοι οι πολίτες της Κισσάμου ευπρόσδεκτοι να καταθέσετε τις θέσεις σας αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου ευρίσκεται στο πλευρό πάντα του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών των πολιτών και των εμπόρων της Κισσάμου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Αννουσάκης Γεώργιος                                   Βερυκάκης Νικόλαος