Μενού Κλείσιμο

Παράταση επιδοτούμενου προγράμματος 31-01-2012

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η παράταση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών», για την ενίσχυση πρώτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνολικού επιδοτούμενου προϋπολογισμού έως και 35.000 ΕΥΡΩ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:

-Ενοίκια  -Λογαριαμοί  ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ).
-Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε
επιμελητήριο κα).
-Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).
-Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
-Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων.
-Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 15.000 ΕΥΡΩ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται συγκεκριμένα σε νέους επιχειρηματίες που έκαναν έναρξη επιχείρησης από 1/1/2011 έως 12/10/2011, καθώς επίσης και σε ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν στο μέλλον την δική τους επιχείρηση.

Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων (εκτός Ανώνυμης Εταιρείας) που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας (εξαιρείται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία και οι τομείς εστίασης).

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για δύο έτη), ενώ χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ΕΥΡΩ για ένα έτος.

Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως 17/02/2012.