Μενού Κλείσιμο

Επιχειρηματική Αποστολή στη Ρωσία

Μόσχα-Αγία Πετρούπολη  4 – 9 Νοεμβρίου 2012

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι όπως ανακοινώθηκε από το Ε.Β.Ε.ΧΑΝΙΩΝ,

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ Α.Ε. στο  πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του για το 2012, διοργανώνει για τους κλάδους βιομηχανικών – δομικών   προϊόντων και τροφίμων – ποτών, επιχειρηματική αποστολή στη Μόσχα-Αγία Πετρούπολη.

Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:

  4/11  άφιξη στη Μόσχα

  5/11  επιχειρηματικές συναντήσεις

6/11  κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές επαφές

 7/11  αναχώρηση για Αγία Πετρούπολη

8/11  επιχειρηματικές συναντήσεις

  9 /11 επιστροφή στην Ελλάδα

Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με επιχειρηματίες της Ρωσίας και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

 1.   Δομικών υλικών
 2.  Βιομηχανικών προϊόντων
 3.   Τροφίμων και ποτών

Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:

 1.   να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις
 2.   να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
 3.   να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500,00 € ανά εταιρεία πλέον ΦΠΑ, προκειμένου μετά και τη συμμετοχή του ΟΠΕ, να καλυφθεί το κόστος οργάνωσης της αποστολής που περιλαμβάνει :

 1.   ατομικό πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων 
 2.   διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη 
 3.   ενοικίαση  αίθουσας για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων :

 1.  αεροπορικό εισιτήριο   και
 2.    διαμονή του εκπροσώπου τους  στη  Μόσχα –Αγία Πετρούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να:

 • αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής καθώς και το εταιρικό τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι τις 21  Σεπτεμβρίου 2012  στη διεύθυνση kleo@hepo.gr  υπόψη κ. Κλεόβουλου Μπούζου και
 • να καταβάλουν το ποσό των 500,00 €, πλέον ΦΠΑ με κατάθεση στην Εμπορική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ  054/84029998. Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής αποστολής και η επωνυμία της επιχείρησης.

Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο fax: 2310 510046

Δ/νση Βιομηχανικών & Καταναλωτικών Προϊόντων

Αρμόδιος: κ. Κλεόβουλος Μπούζος Τηλ.: 2310 510047 Email: kleo@hepo.gr

Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία της Ρωσίας μπορείτε να αναζητήσετε στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών  AGORA (http://agora.mfa.gr/

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                    Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αννουσάκης Γεώργιος                                                                             Χαιρετάκης Μιχαήλ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ