Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Δελτίο Τύπου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Ε.Σ.Ε.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Ε.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της

Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033621

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Θέση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου, Συνδικαιούχου της Πράξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5033621  (Υποέργο 4): Βρείτε την Αίτηση Σύμβουλου εδώ

Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Σύμβουλου εδώ

Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος: Βρείτε το Υπόδειγμα Βιογραφικού εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Ε.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033621: Βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ