Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.03-03-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

Τρίτη 03/03/2015 ώρα 21:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός και διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης Ν.Ε.Σ.Κ. (κ. Αννουσάκης)
 2. Παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων Μελέτης για την «Αναδιοργάνωση & Ενίσχυση  Υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» (κ. Αννουσάκης)
 3. Παρουσίαση Προγράμματος ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ. (κ. Βερυκάκης)
 4. «Τοπική Αγορά» (κ. Βερυκάκης)
 5. Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων (κ. Βερυκάκης)
 6. Αστυνόμευση Δήμου Κισάμου (κ. Βερυκάκης)

 

  Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.04-02-2015

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

  Τετάρτη 04/02/2015    Ώρα 21:30

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. «Λειτουργία Πυρηνελαιουργείου στην περιοχή Κορφαλώνας Κισάμου»

  Επιστολή Δήμου Κισάμου με αρ.πρωτ.1099/02-02-2015 με αίτημα την κατάθεση γνωμοδότησης του ΝΕΣΚ για τη διακοπή λειτουργίας του Πυρηνελαιουργείου από την εν λόγω θέση και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κισσάμου ούτως ώστε  για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες .

  Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.15-01-2015

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

  Πέμπτη 15/01/2015 ώρα:21:30

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έργο «Αναδιοργάνωση και Ενίσχυση Υπηρεσιών ΕΣΕΕ»
  2. Ανάδειξη και Αξιοποίηση Αρχαιολογικών & Τουριστικών σημείων εντός της πόλης της Κισάμου, με στόχο την επισκεψιμότητα. (κ. Ξηρουχάκης)
  3. Δημοσίευση και προώθηση σε ΜΜΕ και στα μέλη του ΝΕΣΚ, των δράσεων και επιστολών του ΝΕΣΚ, για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών της Κισάμου. (κ. Ξηρουχάκης)
  4. “ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ” (κ. Ξηρουχάκης)
  5. Οικονομική Ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντών ΝΕΣΚ (κ. Ξηρουχάκης)
  6. Εργοστάσιο Πυρήνας Γιαννούλη. (κ. Ξηρουχάκης)
  7. Κιόσκια Πληροφοριών (κ. Κουφάκη)
  8. Επιστολές προς Αρμόδιες Αρχές για την «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων» (κ. Βερυκάκης)

  Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.17-11-2014

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

  ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2014  ΩΡΑ: 21:30

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση εγγραφής νέου μέλους Ν.Ε.Σ.Κ.

  2. Ορισμός 2 εκπροσώπων του Ν.Ε.Σ.Κ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κισάμου{Μεταφορά Θέματος από Δ.Σ. 10/10/2014}

  3. Επιστολή προς Δήμο Κισάμου για «Συγκοινωνιακή Μελέτη Κισάμου»{Μεταφορά Θέματος από Δ.Σ. 10/10/2014}

  4. Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. για την προοπτική ανάληψης από το Ν.Ε.Σ.Κ. τμήματος της έκδοσης αδειών καταστημάτων, σε συνεργασία με το Δήμο Κισάμου.{Μεταφορά Θέματος από Δ.Σ. 10/10/2014}

  5. Έγκριση υλοποίησης Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Έργου “Οριζόντιες Δεξιότητες” σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ.

  6. Έγκριση πρότασης προς ΝΕΣΚ για υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα “Βελτιώσεις στην επιχείρηση με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας”.

  7. Είσπραξη συνδρομών μελών ΝΕΣΚ.

  8. Ορισμός εκπροσώπων ΝΕΣΚ στη “Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης” Δήμου Κισάμου .

  9. Ορισμός εκπροσώπων ΝΕΣΚ στην “ Επιτροπή Ανάπτυξης & Τουρισμού” Δήμου Κισάμου.

  10. Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι.

  11. Ορισμός εκπροσώπων ΝΕΣΚ για την “Επιτροπή Παιδείας” Δήμου Κισάμου.

  Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.10-10-2014

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014  ΩΡΑ: 21:30

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός 2 εκπροσώπων του Ν.Ε.Σ.Κ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κισάμου.

  2. Επικοινωνία Ν.Ε.Σ.Κ. με εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου Βρυξελών.

  3. Επιστολή προς Δήμο Κισάμου για «Συγκοινωνιακή Μελέτη Κισάμου».

  4. Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. για την προοπτική ανάληψης από το Ν.Ε.Σ.Κ. τμήματος της έκδοσης αδειών καταστημάτων, σε συνεργασία με το Δήμο Κισάμου.

  5. Ενημέρωση Προέδρου προς Δ.Σ. για επικοινωνία με Γεν. Γραμματέα Ε.Σ.Ε.Ε κ. Καρανίκα, για υλοποίηση Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας.

  6. Ενημέρωση Προέδρου για τις συσκέψεις του Δ.Σ. με τη Δημοτική Αρχή Κισάμου.

  7. Είσπραξη συνδρομών μελών ΝΕΣΚ.