Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Δελτία τύπου 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς

Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του για την προκήρυξη του προγράμματος

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» που αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις

Πρώτη ημέρα υποβολής προτάσεων : 25/2/2013

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων: 25/4/2013

Δημόσια δαπάνη Περιφέρειας Κρήτης: 22,5 εκατ. Ευρώ προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ημερίδα Ν.Ε.Σ.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου καλεί όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κίσαμο, στην ειδική ημερίδα που διοργανώνει την

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.00μμ στο Τσατσαρωνάκειο Πολιτιστικό Πολύκεντρο

 με θέμα «Τουριστική – Εμπορική Ανάπτυξη και Προβολή της Κισάμου για το 2013».

Κύριοι θεματικοί άξονες της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί είναι:

1. «Τουριστική – Εμπορική Ανάπτυξη της Κισάμου»

2. «Προβολή & Διαφήμιση των Επιχειρήσεων της Κισάμου»  

3. «Αξιοποίηση & Ανάπτυξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω του Τουρισμού»

4. «Προβολή και Διαφήμιση της Κισάμου ως ιδανικού Τουριστικού Προορισμού»      

Η Κίσαμος διαθέτει μία προνομιακή θέση, της οποίας τα πλεονεκτήματά  δεν έχουν αξιοποιηθεί στον απαιτούμενο βαθμό. Βασική κατεύθυνση  της ημερίδας είναι να αναδειχθoύν οι δυνατότητες της Τουριστικής & Εμπορικής Ανάπτυξης της, έτσι ώστε να προβληθεί η Κίσαμος του πολιτισμού, των ιστορικών μνημείων, των πανέμορφων παραλιών και των ορεινών προορισμών, σε άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

    

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

    Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν.Γραμματέας

Αννουσάκης Γεώργιος             Βερυκάκης Νικόλαος

Υποχρεωτική Ανάρτηση Πινακίδας

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου εφιστά την προσοχή, σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών  της Κισάμου, ότι υφίσταται σύμφωνα με την υπ.αρ. 4/28.11.2012 αγορανομική διάταξη, άρθρο που ρυθμίζει το θέμα της μη πληρωμής του αντιτίμου, σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, η οποία και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της στο ΦΕΚ, δηλαδή την 12/12/2012.

Σας επισημαίνουμε την υποχρέωση από 12/1/2013, για ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής, στην οποία πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, ως εξής: 

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».

Χειμερινές Εκπτώσεις 2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας γνωστοποιούμε ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Αγορανομικό Κώδικα, που περιέχει αλλαγές στο καθεστώς των εκπτώσεων και προσφορών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του διαλόγου και δεν έχει νομοθετηθεί.

Ως εκ τούτου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΕΣΕΕ, για τις φετινές εκπτώσεις και με την επιφύλαξη ότι δεν θα προκύψει αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση, θα ισχύσει κανονικά το γνωστό πλαίσιο του άρθρου 15 του ν. 802/1978, δηλαδή οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2013 θα αρχίσουν την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου.