Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Αύγουστος 2019

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει ότι, δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4446/2016, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3327/29-11-18 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι  για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συνολικής διάρκειας τριάντα ημερών για το έτος 2019, ορίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι 15 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.

Ως ημέρα έναρξης του δεκαπενθημέρου εκπτώσεων του Σεπτεμβρίου είναι η Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με την παρ.1 του  άρθρου 15 και την περίπτωση  ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16  του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2019.

Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την συγκεκριμένη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 ( άρθρο 12 ν. 3377/2005).

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ενημέρωση για τη νέα διαδικασία κατά την προσέλευση των φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ.

Μόνο με ραντεβού θα μπορούν να προσέρχονται φορολογούμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους για λόγους που σχετίζονται με εκκρεμή υπόθεσή τους στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Αυτό προβλέπουν οδηγίες που έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, η προσέλευση θα πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (γραμματεία) των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης με τα αρμόδια για το θέμα στελέχη τους.

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, ή μέσω, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(grammateia@2175.syzefkis.gov.gr) ή μέσω FAX (28213-44704).

Προσερχόμενος, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στη γραμματεία της υπηρεσίας, όπου θα του χορηγείται κάρτα με την ένδειξη «Επισκέπτης» και την οποία θα φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην υπηρεσία. Να σημειωθεί ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορολογουμένων πρέπει να φέρουν μαζί τους τα σχετικά νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Παράλληλα, η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται μια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επισκέψεων των φορολογουμένων στις κατά αρμοδιότητα ελεγκτικές φορολογικές υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής (web based application), στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού της.

Διευκρινίζεται ότι, ως προς τις Δ.Ο.Υ., η νέα αυτή διαδικασία επισκέψεων θα αφορά μόνο τα τμήματα ελέγχου κι όχι τα υπόλοιπα τμήματα υποδοχής κοινού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει ότι, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε  εγκύκλιο για τις επερχόμενες μεταβολές στο καθεστώς του ΕΝΦΙΑ και των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, το περιεχόμενο  της οποίας έχει ως εξής:

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 128Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νόμος 4621/2019, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές μεταβολές στο καθεστώς του ΕΝΦΙΑ και των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, ως εξής:

Στο άρθρο 1 προβλέπεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία θα υπολογιστεί στο συνολικό ποσό του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού), με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας, από την οποία εξαιρούνται τα αγροτεμάχια.

Ειδικά για το έτος 2019 χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων που προκύπτει ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, ως εξής:

 • 30% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 60.000 ευρώ,
 • 27% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 70.000 ευρώ,
 • 25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ,
 • 20% για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ,
 • 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Στο άρθρο 2, περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων των οφειλών προς την Εφορία.  Ο νέος νόμος εντάσσει ξεκάθαρα και τις εταιρείες στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4611/2019, ενώ επικοινωνείται με κάθε τρόπο από την νέα Κυβέρνηση ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι η τελευταία έκτακτου χαρακτήρα που παρέχει τόσες διευκολύνσεις στους υπόχρεους, οι οποίοι έχουν διορία ένταξης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 .

Οι νέες προβλέψεις εξειδικεύονται ως εξής :

 1. Οφειλέτες νομικά πρόσωπα (εταιρείες) ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των χρεών τους στις Εφορίες, μπαίνοντας στο γενικότερο περιβάλλον της μείωσης των προστίμων και των προσαυξήσεων.
 2. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση προσαυξήσεων και τόκων. Ειδικά για τις διαγραφές των εν λόγω επιβαρύνσεων, αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

– 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

– 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις,

– 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις,

– 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις,

– 75%, εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις,

– 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις,

– 30%, εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις,

– 20%, για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις,

– 15%, για 73 έως 96 μηνιαίες δόσεις.

– 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.

Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

 1. Οι διαθέσιμες επιλογές για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία  είναι οι εξής:

α)  Ρύθμιση χρεών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, για εκείνα τα νομικά πρόσωπα με ποσά βασικής οφειλής  – εκτός τόκων & προσαυξήσεων – έως 1.000.000 ευρώ,

β)  Ρύθμιση χρεών σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, για νομικά πρόσωπα  με ποσά βασικής οφειλής – εκτός τόκων & προσαυξήσεων – μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ.

 1. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης μειώνεται σε 20 από 30 ευρώ. Διευκρινίζεται πως:

–  Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ.

–  Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18 και μεγαλύτερος των 120.

Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να πέσει και κάτω των 18 για οφειλές χαμηλότερες των 360 €.

 1. Το επιτόκιο της μηνιαίας δόσης μειώνεται από 5% σε 3% και ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετά την παρέλευση διμήνου από την ψήφιση του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 € που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
 2. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Για τους εντασσόμενους στη ρύθμιση προβλέπεται η αυτόματη αναστολή των κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα εισοδήματα και στα περιουσιακά τους στοιχεία για χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, ανεξαρτήτως εάν έχει ήδη ξεκινήσει ή όχι η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων.
 3. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνονται.
 4. Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Εν ολίγοις ορίζεται αυξημένη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους σε περίπτωση πληρωμής διπλάσιας δόσης.
 5. Ρυθμίζονται και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018, εξαιρούμενων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31-12-2018. Στη ρύθμιση δηλαδή μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1-1-2019 έως την 30-9-2019, αλλά αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018.
 6. Οφειλέτες φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους ήδη σε ρύθμιση, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των χρεών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης (30-9-2019).  Δίνεται η δυνατότητα επανυπολογισμού δόσεων και πρόσβασης στα νέα πρόσθετα ευεργετήματα για όσους ήδη έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4611/2019. Οφειλέτες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4621/2019, έχουν ήδη εντάξει τις οφειλές τους στις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 4611/2019 μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ώστε να επιτύχουν:

–  Απαλλαγή από την επιβολή αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων, δεσμεύσεων λογαριασμών),

– Επανυπολογισμό του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων.

– Χαμηλότερη επιτοκιακή επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης (3% αντί 5%).