Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Φεβρουάριος 2015

Ολοκλήρωση Επιχειρηματικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

«Τεχνικές Παρέμβασης στη λειτουργία της Επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης & της αρνητικής Οικονομικής Συγκυρίας.

Η λειτουργία της Επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης”

Την Δευτέρα 09/02/2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο που διοργανώθηκε από  την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)  σε συνεργασία με τον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου με τίτλο: «Τεχνικές Παρέμβασης στη λειτουργία της Επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης & της αρνητικής Οικονομικής Συγκυρίας. Η λειτουργία της Επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης”

διάρκειας 70 ωρών (35 ώρες διδασκαλία στην αίθουσα και 35 ώρες e-learning).

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Προγράμματα δια βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων – Α.Π. 7 & 8», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου θέλει να ευχαριστήσει θερμά………………