Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Απρίλιος 2014

Ενδιάμεση Εκπτωτική Περίοδος Μαΐου 2014

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νόμου 4177/2013 πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2014.  Επίσης, υπενθυμίζει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά το νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Ε.Σ.Κ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΝΕΣΚ
Τη Δευτέρα 07 Απριλίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέδειξαν οι εκλογές της 30ης και 31ης Μαρτίου του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του σε σώμα. Κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.19-03-2014

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/03/2014 ΩΡΑ: 21:30

  1. Έγκριση νέων εγγραφών
  2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2013  και Προϋπολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2014 (κ. Ξηρουχάκης)
  3. Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2013.
  4. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2013- Λογοδοσία Προέδρου κ. Αννουσάκη
  5. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2014 και παρουσίαση θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.