Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Μάιος 2013

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.23-05-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 23/05/2013

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2012- Λογοδοσία Προέδρου  κ. Αννουσάκη
 2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2012  και Προϋπολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2013 (κ. Ξηρουχάκης)
 3. Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2012
 4. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2013 και παρουσίαση θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εργοδοτών- Εργαζομένων  της Κισάμου σε θέματα «Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ).
 6. Νέα Υπηρεσία Ν.Ε.Σ.Κ. Ενημέρωση προέδρου κ. Αννουσάκη.  
 7. Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ. 

 

 

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.20-03-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. ΣΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ. 
 2. Αίτηση προς Ν.Ε.Σ.Κ χορηγίας για το πρόγραμμα Σταδιοδρομίας του ΕΠΑΛ Κισάμου.(Αρ. Πρωτ. 154)
 3. Έγκριση πληρωμή αίθουσας Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου, για Ημερίδα    «Τουριστική- Εμπορική Ανάπτυξη & Προβολή της Κισάμου», 150 ευρώ.
 4. Συνεδρίαση Δ.Σ. με τους επαγγελματίες-μέλη του Ν.Ε.Σ.Κ. που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Πλατάνου- Φαλασάρνων- Γραμβούσας-Σφηναρίου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές.

Ανακοίνωση Νέας Υπηρεσίας Ν.Ε.Σ.Κ.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι, στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών –μελών του Συλλόγου, δημιουργεί μια νέα υπηρεσία που στόχο έχει την εύρεση προσωπικού για τις επιχειρήσεις  μέσω του Ν.Ε.Σ.Κ.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους, όπως καταθέσουν στο Σύλλογο το βιογραφικό τους, το οποίο με τη σειρά του ο Ν.Ε.Σ.Κ. θα μπορεί να  χρησιμοποιήσει προκειμένου να προωθήσει τους ανέργους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ρητά  δηλώνεται ότι ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα να δώσει τα στοιχεία των βιογραφικών των ανέργων στις υποψήφιες επιχειρήσεις.

Σε καμία περίπτωση ο Ν.Ε.Σ.Κ. δεν υποκαθιστά κρατικές υπηρεσίες ανάλογων καθηκόντων, ούτε έχει την υποχρέωση για την ανεύρεση εργασίας στους ανέργους.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων στον Τουριστικό Τομέα

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

Τοποθέτησης Ανέργων Νέων σε Επιχειρήσεις Τουριστικού Τομέα

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει ότι,

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, δια μέσου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,  θέτει άμεσα σε εφαρμογή ένα νέο Σχέδιο Δράσης με στόχο την ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων και την ουσιαστική στήριξη και διευκόλυνση των Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υλοποιείται επιδοτούμενο Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει Επιταγή Απασχόλησης-Voucher σε 10.000 άνεργους νέους, για την επαγγελματική τους κατάρτιση σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ και την τοποθέτησή τους για πρακτική άσκηση σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού – Τουριστικού τομέα

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αναμφίβολα είναι εξαιρετικά σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρέχει η συγκεκριμένη χρηματοδοτούμενη δράση, καθώς σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευέλικτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ανθρώπινο δυναμικό, με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, εξασφαλίζετε:

Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εργοδοτών & Εργαζομένων των Επιχειρήσεων της Κισάμου , σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που αφορούν τους Εργοδότες και Εργαζόμενους στις επιχειρήσεις της Κισάμου, σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», εφόσον η συμμετοχή είναι επαρκής για τη δημιουργία τμήματος 25 ατόμων.