Μενού Κλείσιμο

Μήνας: Φεβρουάριος 2013

Πρόγραμμα δια Βίου Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας σε συνεργασία με τον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Κισσάμου προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης με τίτλο: «Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού», διάρκειας 32 ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Το παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε 20 εκπαιδευόμενες /ους εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων.

Ρυθμίσεις Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΑΕΕ

        Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής:

Α. Ρύθμιση Ν. 3863
Ρυθμίζει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει έκπτωση 20% στα τέλη καθυστέρησης στο σενάριο των δόσεων ή 40% στα τέλη καθυστέρησης στην ολική εξόφληση του χρέους.
Η κάθε διμηνιαία δόση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ορίζεται από 200 ευρώ και άνω και το ύψος των δόσεων φθάνει μέχρι τις 18 διμηνιαίες.
Για να υπαχθεί κάποιος ασφαλισμένος στη ρύθμιση αυτή καταβάλλει παράβολο ρύθμισης 50 ευρώ (για οφειλή μέχρι 50.000) ή 100 ευρώ (για οφειλή από 50.001 και άνω)

Β. Προσωρινή Ρύθμιση Ν. 3943
Ρυθμίζει οφειλές μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2012 (οφειλές μέχρι και τον Ιούνιο του 2012).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί ασφαλισμένος σε αυτή τη ρύθμιση είναι να πληρώσει πρώτα τρία δίμηνα 4ο, 5ο , 6ο του 2012.
Αφού πληρώσει τα 3 δίμηνα, θα ρυθμίσει όλες τις παλιές του οφειλές με διμηνιαία δόση το 20% του ασφαλίστρου που καταβάλλει και η κάθε διμηνιαία δόση θα είναι από 150 ευρώ και άνω (ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου). Αυτή η ρύθμιση λήγει τέλος του 2013 και για το υπόλοιπο του χρέους που απομένει οι ασφαλισμένοι θα προβούν σε καθεστώς ρύθμισης που θα ισχύει τότε.
Για τη ρύθμιση αυτή δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου ρύθμισης.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.07-02-13

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 07/02/2013

1.Έγκριση εγγραφής νέων μελών Ν.Ε.Σ.Κ. 

2. Έγκριση Υλοποίησης Σεμιναρίων «Τεχνικού Ασφαλείας» (κ.Αννουσάκης) 

3.Ημερίδα Ν.Ε.Σ.Κ. «Τουριστική- Εμπορική Ανάπτυξη & Προβολή της Κισάμου για το 2013» , η επόμενη ημέρα.(κ. Βερυκάκης)

4.«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ». Οργάνωση  από το Ν.Ε.Σ.Κ. εθελοντικής ομάδας συνεργασίας, για την προώθηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση της Κισάμου.

5.Έγκριση υλοποίησης Επιδοτούμενων Σεμιναρίων Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Ευρωπαϊκή Προοπτική» (κ. Αννουσάκης)

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου  προτίθενται να υλοποιήσει επιδοτούμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΕΚ  Ευρωπαϊκή Προοπτική, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25 στις εξής θεματικές ενότητες:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1)Βασικές Γνώσεις Ξένων Γλωσσών (Ρωσικά)