Μενού Κλείσιμο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΝΕΣΚ

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, ο οποίος ιδρύθηκε ως σωματείο το έτος 2010, με την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011, είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας των εμπόρων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Κίσαμο , για τη δημιουργία ενός φορέα που θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των επαγγελματιών, ενόψει των συνθηκών της σημερινής εποχής.

Μιας εποχής έντονης οικονομικής κρίσης, η οποία απαιτεί αυξημένη ανταγωνιστικότητα, προκειμένου οι επιχειρήσεις  να παραμείνουν υγιείς και κερδοφόρες.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. ανήκει σε όλους τους επαγγελματίες και βρίσκεται δίπλα σε κάθε έναν ξεχωριστά. Είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλα τα μέλη του ως συνεργάτης.

Είναι το όργανο για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα οικονομικά, νομικά, διοικητικά και τα πάσης φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του  εμπορίου.

Να διευκολύνουμε την επίλυση των καθημερινών δυσχερειών των επιχειρήσεων, με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, να δυναμώσουμε τη φωνή μας απέναντι στη Διοίκηση, την οποία θέλουμε δίπλα μας ως σύμμαχο, αλλά και να βελτιωθούμε ως επιχειρήσεις και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και νομικής πολυπλοκότητας, τα δυσεπίλυτα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι και τα οποία είναι κοινά για όλους μας, αντιμετωπίζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα όταν είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά.

Αυτό ακριβώς έρχεται να προσφέρει ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, ο οποίος ενσαρκώνει το γνωμικό

«Η ισχύς εν τη ενώσει».

Στόχος του Ν.Ε.Σ.Κ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση, γρήγορη και σαφή πληροφόρηση για κάθε θέμα που μπορεί να αφορά τις επιχειρήσεις της Κισάμου, αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος που μπορεί να αντιμετωπίζει έστω και ατομικά οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.  Να συνδράμει στο μέτρο και το βαθμό που μπορεί  για την  ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και εν γένει της αγοράς στην περιοχή μας.

Περαιτέρω, ο Σύλλογός μας αποσκοπεί να διαφημίσει την Κίσαμο σε άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού και να την αναδείξει ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Οι ομορφιές, τα φυσικά τοπία, οι άνθρωποι, η φιλοξενία της περιοχής μας είναι μοναδικές και σε καμία περίπτωση δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσαν και θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. πιστεύει ακράδαντα ότι η αύξηση της επισκεψιμότητας που θα φέρει η τουριστική προβολή, θα έχει άμεσες ευεργετικές συνέπειες στην αγορά του Καστελίου και όλων των υπολοίπων περιοχών, με την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά, την ένεση ρευστότητας, η οποία θα μας φέρει σημαντική οικονομική ανάσα, όχι μόνο κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και όλες τις εποχές του χρόνου.

Επιθυμία  του Συλλόγου είναι να βελτιωθούν  οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της Κισάμου, ώστε οι επισκέπτες της περιοχής να ικανοποιούνται και να επανέρχονται.

Ο Ν.Ε.Σ.Κ. είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναπτύσσει τη δράση της με βάση το Καταστατικό της, σε συμφωνία με το Σύνταγμα και τους Νόμους του ελληνικού κράτους.

 • Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η διαφύλαξη, η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

β) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών καθώς και αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

γ) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.

δ) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

ε) Ο συντονισμός, η αντιπροσώπευση και η προώθηση της δράσης των μελών και των ομάδων του σε τοπικό, νομαρχιακό αλλά και εθνικό επίπεδο.

ζ) Η συγκέντρωση, η μελέτη και παροχή πληροφοριών στα μέλη του για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους εμπόρους σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 •  Για την προάσπιση των προαναφερόμενων σκοπών ο «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των μελών του, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει δημοσιογραφικά και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια.

β) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και εξωτερικό και τα όργανα της Πολιτείας για εμπορικά ζητήματα, με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με βιβλία, φυλλάδια και εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέσα.

γ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και εμπορικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων, στα θέματα των εμπόρων και της εμπορικής πρακτικής.

δ) Συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Δημόσιες Αρχές, τους πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά ζητήματα και συμφέροντα των μελών για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικoνομικά και κοινωνικά συμφέροντά τους.

ε) Ο Σύλλογος εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον του Δήμου, της Περιφέρειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των δημόσιων νομικών προσώπων, απέναντι σε φορείς, οργανώσεις, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες επαγγελματικές ενώσεις για την προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου, την ενίσχυση της τοπικής επιρροής των εμπόρων του Κισσάμου σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας αλλά και Πανελλαδικά και την προβολή των επιχειρήσεων των μελών του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Σύλλογος μπορεί να εγείρει αγωγές καθώς και κάθε ένδικο μέσο ή βοήθημα για την προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και άλλων συμφερόντων των μελών του που σχετίζεται με την άσκηση της εμπορικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής.

 • ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Αν και ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη σύσταση του Συλλόγου μας είναι μικρός, τα βήματα που έχουμε κάνει, είναι αξιοσημείωτα. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί μέχρι σήμερα, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι κάνει ο Σύλλογος για τα μέλη του.

                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ :

 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ».
 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΗΣ ΝΕΤ.
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, FESTIVAL ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΚΛΠ.
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ.
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ .
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ.
 • ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ.
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΠΧ. ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ κλπ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ .
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (ΟΕΣΚ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (ΕΣΕΕ) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΚΙΣΣΑΜΟ, ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΕΠΑΦHΣ ΜΕ ΑΝΤIΣΤΟΙΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ-ΓΗΠΕΔΟΥ & ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
 • ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ κ.α.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013»
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ, & ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΛΑΕΚ 1-251-14)
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΕΣΚ» ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΩΣ: ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ.
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΚ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΕΚ» (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ).
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ& ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ.
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΣΚ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ:

 α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ,β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ,

γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ , δ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΝΕΣΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ & ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ.
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΣΚ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Μ.Κ.Σ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΡΟΧΑΛΗΤΟ. ΠΟΣΟ ΑΘΩΟ ΕΙΝΑΙ? ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΣΕΕ» & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ.
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΣΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ.
 • ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018 ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Ε.Σ.Κ. κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε.
 •  ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΣΚ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2018, ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ. 
 • ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 5200 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
 • ΣΤΗΡΙΞΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ  ΓΙΑ  ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 3000€
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΒΙΤΡΙΝΑΣ & ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
 •  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΣΚ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ  «ΕΞΥΠΝΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»- OPEN MALLS.
 • ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Πέρα όμως από όσα ήδη έχουμε κάνει και έχουμε δρομολογήσει μέχρι σήμερα, είναι ακόμα πιο σημαντικό να αναφερθούμε στους μελλοντικούς μας στόχους και στο τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, σύμφωνα πάντα με τις αρχές που μας διέπουν.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα συγκεκριμένα και χειροπιαστά βήματα, στα οποία θα προβούμε άμεσα ως Σύλλογος:

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ -«ΕΞΥΠΝΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ , ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ  .
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ κλπ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ .
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΩΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ,  ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
 • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΓΕΙ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ.
 • ΚΑΡΤΑ BONUS ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ), ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ,ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ο Σύλλογός μας είναι ένα συλλογικό όργανο, μια ομαδική προσπάθεια, στην οποία οφείλουμε να συνεισφέρουμε με όλους τους τρόπους και να συμμετέχουμε ενεργά όλοι μας,

ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ.

 • Επειδή θέλουμε έναν ισχυρό σύμμαχο δίπλα μας και απέναντι στα προβλήματά μας.
 • Επειδή θέλουμε να έχουμε δυνατή φωνή.
 • Επειδή θέλουμε να μας ακούνε και να μας σέβονται.
 • Επειδή θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση.
 • Επειδή θέλουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή προβολή.
 • Επειδή θέλουμε να έχουμε ισχυρή παρουσία στον εμπορικό κόσμο του νησιού μας και της χώρας μας.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Ν.Ε.Σ.Κ.

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ν.Ε.Σ.Κ.

Το Δ.Σ. του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου καλεί τα μέλη του στην 11η  Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021 την Δευτέρα  5 Ιουλίου 2021 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ν.ΕΣ.Κ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών του Ν.Ε.Σ.Κ., η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα  12  Ιουλίου 2021 και  ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ν.Ε.Σ.Κ .

       Θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Έγκριση πεπραγμένων της Διοίκησης έτους 2020.
 2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020 και Οικονομικού Προϋπολογισμού 2021.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου είναι απαραίτητη, καθώς ο ΝΕΣΚ αποτελεί τον κύριο Φορέα Ανάπτυξης – Ενημέρωσης & Προώθησης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας στην Κίσαμο.

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΝΕΣΚ

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του, για την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου κ. Πατεράκη Ευάγγελου, την Τετάρτη  26/05/2021.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Ν.Ε.Σ.Κ. άρθρο 20    παράγραφος 4, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος  παραιτηθεί από το  αξίωμα του αλλά παραμένει μέλος του Δ.Σ. γίνεται γενική ανασύνθεση.

Ως εκ τούτου, στο  Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021, έγινε η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία  έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χουδαλάκης Ευάγγελος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Χηνόπουλος Περικλής του Αθανασίου

Γενικός Γραμματέας: Καστανοπουλάκης Κων/νος του Γεωργίου

Ταμίας: Φουρναράκης Εμμανουήλ του Δημητρίου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Σταθόπουλος  Αντώνιος του Γεωργίου

Αναπληρωτής Ταμίας : Μωϋσιάδης Αναστάσιος του Ελευθερίου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Τσιριωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος: Κακαουνάκης Ιωάννης του Ηλία

Μέλος: Πατεράκης Ευάγγελος του Ιωάννη

Στηρίζουμε τη Γειτονιά μας και τα μικρά εμπορικά καταστήματα που δίνουν ζωή σε αυτή.

Σήμερα έχουμε έναν ακόμη περισσότερο λόγο. Εκεί είμαστε πραγματικά ασφαλείς.

Γιατί να στηρίξεις όμως τα μαγαζιά που βρίσκονται στη γειτονιά σου; Παρακάτω συνοψίζουμε ορισμένους μόνο λόγους γιατί αξίζει να τα επισκεφτείς.

 1. Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία

Κάνοντας τις αγορές μας στα μαγαζιά της γειτονιάς μας υποστηρίζουμε στην πράξη και ενδυναμώνουμε την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην ισορροπία της οικονομικής αλυσίδας. Ψωνίζοντας από την τοπική μας αγορά, επιστρέφουμε στην κοινότητα και την τοπική κοινωνία πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη της για να συνεχίζει να μεγαλώνει και να ανθίζει!

 1. Σεβόμαστε τους μικρούς τοπικούς επιχειρηματίες

Οι μικροί επιχειρηματίες της γειτονιάς μας καθημερινά αγωνίζονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους αντιμετωπίζοντας μεγάλο ανταγωνισμό, ο οποίος διαθέτει περισσότερους πόρους και καλύτερα μέσα. Πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή την απόσταση;

Επιλέγοντας και προτιμώντας συστηματικά τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς μας, δίνουμε χώρο στους μικρούς επιχειρηματίες να αναπτυχθούν, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουμε το έργο και την προσπάθειά τους. Σκεφτείτε ότι στην πλειοψηφία τους τα μικρά μαγαζιά διατηρούν μια σημαντική ιστορικότητα, δίνουν χρώμα και ταυτότητα στη γειτονιά μας μέσα στα χρόνια και φυσικά περνούν από γενιά σε γενιά στα μέλη της οικογένειάς τους.

 1. Βρίσκουμε ποιοτικά και ξεχωριστά προϊόντα

Οι επιχειρήσεις της γειτονιάς μας επικεντρώνονται περισσότερο στην αξιοπιστία των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες τους και λιγότερο στο κέρδος. Δεν επιδιώκουν μαζικές πωλήσεις με μεγάλα περιθώρια κέρδους αφού για τις ίδιες οι πωλήσεις είναι πάντα μια προσωπική υπόθεση. Η ποιότητα και η ιδιαιτερότητα των προϊόντων παίζει καθοριστικό ρόλο για αυτό και φροντίζουν να προμηθεύονται brands που παράγονται κυρίως στην Ελλάδα, έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ύφος και η αυθεντικότητά τους πρωταγωνιστεί στις βιτρίνες τους.

 1. Στηρίζουμε πολύτιμες θέσεις εργασίας 

Η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η διασφάλιση ευκαιριών στην απασχόληση στην τοπική κοινότητά μας είναι εξίσου σημαντική. Σκεφτείτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στις γειτονιές μας συγκεντρώνουν το 18%  της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία, προσφέροντας περίπου 700.000 θέσεις εργασίας. Εκτιμήστε ακόμη το γεγονός ότι για τους νέους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν την αφετηρία της σταδιοδρομίας τους. Για αυτό λοιπόν, στηρίζοντας τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, στηρίζουμε αυτόματα πολύτιμες θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι μια μεγάλη πράξη αληθινής αγάπης και αλληλεγγύης.

Επιπλέον, η δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων στις τοπικές κοινότητες συνεισφέρει και σε ακόμη έναν σκοπό: αναπτύσσει επαγγελματικές δεξιότητες, καλλιεργώντας κατάλληλες και ρεαλιστικές συνθήκες για την μελλοντική γενιά επιχειρηματιών!

 1. Νιώθουμε ασφαλείς

Ιδιαίτερα τώρα που η ασφάλειά μας βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» εξαιτίας της πανδημίας, μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς περισσότερο από ποτέ. Τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς μας, είναι σημεία που γνωρίζουμε καλά, είναι εύκολα προσβάσιμα και εκεί μπορούμε να νιώσουμε σιγουριά ότι όλα τα μέτρα τηρούνται κατά γράμμα! Τα καταστήματα της γειτονιάς μας διαθέτουν τον ιδανικό χώρο για να φιλοξενήσουν περιορισμένο και διαχειρίσιμο αριθμό πελατών κάθε φορά, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις αλλά και το ζεστό χαμόγελό τους πίσω από την προστατευτική τους μάσκα.

 1. Απολαμβάνουμε εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον

Στα καταστήματα της γειτονιάς μας, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας ξέρουν με το όνομά μας. Η εμπειρία της εξυπηρέτησης περνάει στα χέρια των ανθρώπων αυτών που επιθυμούν πάντα να κάνουν το κάτι παραπάνω για εμάς για να ικανοποιήσουν όχι μόνο την αγοραστική μας ανάγκη αλλά και τη συνολική μας εμπειρία στα καταστήματά τους. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να μας δουν να επιστρέφουμε στο «σπίτι» τους για μια καλημέρα ή για ακόμη μια μικρή ή μεγαλύτερη αγορά.

Και τώρα που ξέρεις γιατί χρειάζεται να υποστηρίξεις τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς σου, μπορείς να δεις κάποιους τρόπους για το πως μπορείς να το κάνεις πράξη!

#1 Προτίμησε τα καταστήματα της γειτονιάς σου…είναι δίπλα σου!

Πριν επισκεφτείς μεγαλύτερα καταστήματα ή εμπορικά κέντρα, αφιέρωσε λίγο χρόνο και κάνε μια έρευνα αγοράς για να δεις αν το  κατάστημα στη γειτονιά σου μπορεί να ικανοποιήσει την αγοραστική σου ανάγκη. Σίγουρα θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές! Προτίμησε να αγοράσεις τα δώρα για τους αγαπημένους σου από τα μικρά εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς σου. Σκέψου ότι με αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιείς και αφυπνίζεις παράλληλα τους δικούς σου ανθρώπους να πράξουν αντίστοιχα, αφού θα τους έχεις συστήσει ένα κατάστημα που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν.

#2 Δες αν το κατάστημα της γειτονιάς σου έχει το δικό του ψηφιακό σπίτι και επικοινώνησε την εμπειρία σου «με τον έξω κόσμο» !

Ο ψηφιακός κόσμος έχει ατελείωτες δυνατότητες, ταξιδεύει τα νέα πολύ γρήγορα και προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για όλους. Ανεβάζοντας στο προσωπικό σου προφίλ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και πληροφορίες για το αγαπημένο σου κατάστημα, αυτόματα μαθαίνει για αυτό ένας μεγάλος αριθμός νέων καταναλωτών. Πόσο επιδραστικός μπορείς να γίνεις για καλό σκοπό; Την ίδια στιγμή, μπορείς να δεις αν το αγαπημένο σου κατάστημα διατηρεί κάποιο προφίλ σε αυτά τα μέσα και να αφήσεις εκεί μια θετική κριτική, ενισχύοντας τη φήμη του!

#3 Μίλησε για τα καταστήματα της γειτονιάς σου σε φίλους και γνωστούς

Η γνώμη σου μετράει. Για αυτό μοιράσου την με κάθε τρόπο και ευκαιρία. Αφού έχεις μείνει ευχαριστημένος από τις αγορές σου αλλά και από την εξυπηρέτηση του μικρού καταστήματος στη γειτονιά σου, φρόντισε να μιλήσεις για την εμπειρία σου σε φίλους αλλά και γνωστούς που πιστεύεις ότι θα ενισχύσουν και αυτοί με τη σειρά τους το κατάστημα αυτό με τις αγορές τους.

Θυμηθείτε ότι οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται δίπλα σας, όπως δίπλα τους χρειάζεται να σταθούμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Στη γειτονιά μας υπάρχουν πολλοί κρυμμένοι θησαυροί που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Ναι, είναι λίγα βήματα ή μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι μας. Στηρίζουμε τη Γειτονιά μας και τα μικρά εμπορικά καταστήματα που δίνουν ζωή σε αυτή.

Σήμερα έχουμε έναν ακόμη περισσότερο λόγο να το κάνουμε γιατί εκεί είμαστε πραγματικά ασφαλείς.

Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα.

Ιδιαίτερα τώρα η δύναμή μας μπορεί να μεταμορφώσει το μέλλον και τη ζωή πολλών ανθρώπων προς το καλύτερο.

Και μην ξεχνάτε, σε κάθε αγορά που θα κάνετε αυτές τις ημέρες, χρησιμοποιήστε το #stirizoumetigeitoniamas για να διαδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι στηρίζοντας τη γειτονιά μας και τα μικρά εμπορικά καταστήματά της, μένουμε πραγματικά ασφαλείς!